Cлов'яни під час великого переселення народів. Історія України: 3-тя чверть, 7 клас

Тема

Cлов'яни під час великого переселення народів

Конкурсна робота

Слов'янт під час великого переселення народів№2

Розділ 1. Постановка завдань для учня.

Вивчити теорію,заняття й суспільні відносини союзів слов'янських племен,що стали базою,на якій виникла держава Київська Русь;розвивати в учнів навички роботи з першоджерелами,історичною картою,схемами;виховувати в учнях почуття національно-історичного патріотизму.

Розділ 2. Aктуалізація:

Проводиться методом евристичної бесіди за такими питаннями:

2-1. Допоміжний файл:

Документ.rtf55.rtf

2-2. Допоміжний файл:

56.rtf

2-3. Допоміжний файл:

Документ.rtf59.rtf

Розділ 3. Перевірка домашнього завдання:

Бесіда за питаннями.

Розділ 4. Пояснення нового матеріалу:

На попередньому уроці ми почали вивчати новий період в історії Батьківщини.

4-1. Допоміжний файл:

Документ.rtf60.rtf

4-2. Допоміжний файл:

Документ.rtf61.rtf

Розділ 5. Закріплення нового матеріалу:

1.Охарактеризуйте їх суспільний устрій. 2.Які риси цивілізації з'явилися у східних слов'н? 3.Чому центром об'єднання східних слов'ян став Київ?

5-1. Допоміжний файл:

Документ.rtf62.rtf

5-2. Допоміжний файл:

Документ.rtf63.rtf

Розділ 6. Формування навичок практичного використання:

Проблемне самостійне завдання для учнів.

6-1. Допоміжний файл:

Документ.rtf64.rtf

6-2. Допоміжний файл:

Документ.rtf65.rtf

Розділ 7. Додаткові елементи (кросворд, гра, тощо):

фото

7-1. Допоміжний файл:

0008-004-Zanjatija-slavjan.jpg66.jpg

7-2. Допоміжний файл:

 

7-3. Допоміжний файл:

 

Розділ 8. Контроль засвоєння матеріалу:

Пыдсумкове закріплення за допомогою опитування.

9. Методичні рекомендації:

 

10. Пояснення щодо програмного забезпечення:

 

11. Список джерел, які використані:

 

12. Автор

Агаркова Аліна Володимирівна

13. Посада

вчитель

14. Освітня установа

ЗОШ№1

Повернутися на головну сторінку