Води суходолу Південної Америки. Найбільші річкові системи. Практична робота № 11 (продовження). Розділ II. МАТЕРИКИ. Тема 3. Південна Америка. Географія: 3-тя чверть, 7 клас

Тема

Південна Америка

Конкурсна робота

Води суходолу Південної Америки. Найбільші річкові системи. Практична робота № 11 (продовження).(урок №4 в темі)

Розділ 1. Постановка завдань для учня.

Ознайомити учнів із загальними рисами вод суходолу Південної Америки, основними річковими системами.

Розділ 2. Aктуалізація:

Актуалізація знань проводиться шляхом виконання завдання на встановлення відповідності.

2-1. Допоміжний файл:

Відповідність.docx

Розділ 3. Перевірка домашнього завдання:

Перевірка домашнього завдання здійснюється за допомогою розгадування кросворду.

3-1. Допоміжний файл:

Кросворд.docx

Розділ 4. Пояснення нового матеріалу:

Новий матеріал подається у формі розповіді вчителя, що супроводжується демонстрацією відеоматеріалів та доповнюється інформацією учнів, які отримали випереджальне завдання. Під час розповіді учні складають характеристику річок Південної Америки за типовим планом. Результати оформлюють у вигляді таблиці «Найбільші річкові системи».

4-1. Допоміжний файл:

Таблиця.docx

4-2. Допоміжний файл:Amazonka
4-3. Допоміжний файлVodopadi

Розділ 5. Закріплення нового матеріалу:

Закріплення нового матеріалу здійснюється за допомогою прийому «Творча лабораторія» та «Картографічного практикуму»:

5-1. Допоміжний файл:

Творча лабораторія.docx

5-2. Допоміжний файл:

Картографічний практикум.docx

Розділ 6. Формування навичок практичного використання:

На етапі формування навичок практичного використання учні продовжують виконувати практичну роботу №11.

Розділ 7. Додаткові елементи (кросворд, гра, тощо):

Додаткові елементи (кросворд, гра, тощо).

Розділ 8. Контроль засвоєння матеріалу:

Для контролю засвоєння матеріалу використовуються тестові завдання підручника та Комплексного зошита для коннтролю знаньпід редакцією В.Ф.Вовк.

12. Автор

Байбуз Людмила Станіславівна

13. Посада

Вчитель географії

14. Освітня установа

Жданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Магдалинівського району Дніпропетровської області


Повернутися до розділу Публікація

Повернутися на головну сторінку