Конкурсна робота. Історія України: 3-тя чверть, 7 клас

Для якісного користування електронними освітніми ресурсами і навчальними тестами рекомендуємо встановити наступне безкоштовне програмне забезпечення. Завантажити тут...
Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІV—ХV ст.)

До уваги! Допоміжні файли конкурсної роботи розміщуються в правому стовпчику таблиці в клітинках, які позначені кольором, та відкриваються для перегляду в новому вікні. Кількість допоміжних файлів, яка необхідна та достатня для висвітлення роботи, визначається автором.

Тема

Галицько-Волинська держава

Конкурсна робота

Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої орди.

Розділ 1. Постановка завдань для учня.

Мета:

ü розкрити особливості організації військових походів монголів на Русь у ХІІІ ст. і причини їхніх перших успіхів; розглянути причини поразки русько-половецьких військ на р. Калці;

u продовжувати розвивати комунікативні та мовленнєві здібності, зорової та слухової пам’яті вдосконалювати вміння роботи з історичною картою та підручником;

u виховувати в учнів толерантне ставлення до різних оцінок історичних подій та осіб, повагу до героїчного минулого.

Тип уроку: комбінований

І. Організаційний момент.

u Привітання учнів.

u Емоційне налаштування.

Одного разу раджі Індії у подарунок прислали три однакових золотих фігурки, а у листі було написано, що вони мають різну цінність. Раджа доручив своїм мудрецям пояснити, в чому їхня цінність. І тільки один Бірбал розповів раджі, що у них є дірочки у вусі. Коли мудрець протягнув проволоку в дірочку, в першої фігурки проволока вийшла в другому вусі, в другій – з рота, в третій – через пуп.

Загадка вирішена. Перша фігурка символізує людину, у якої в одне вухо влітає, а в інше вилітає, друга – нагадує людину, яка, не дослухавши, відразу все розповідає іншим не до кінця вірне судження, третя – схожа з тою людиною, яка запам’ятовує почуте та намагається пропустити через своє серце. Третя фігурка є найбільш цінною з усіх. Я вам бажаю бути схожими на тих людей, які схожі на третю фігурку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вправа «Дивуй»( з використанням програми «Power Point» )

На слайдах з’являються картинки з зображенням монгольського війська, з’являється текстовий матеріал, який озвучує вчитель.

Археологи підрахували, що із 74 міст періоду домонгольської навали 49 були зруйновані Батиєм; 14 із них так і не піднялися з попелу. Ще 15 не змогли відновити свого колишнього значення, перетворившись на села. (Додаток презентація «Вправа «Дивуй» Перший похід монголів на Русь».)

1-1. Допоміжний файл:

Vprava_dyvuy.ppsx

Розділ 2. Aктуалізація:

Актуалізація опорних знань.

Вправа «Бліц – опитування по ланцюжку»

Перший учень ставить коротке запитання (з пройденої теми «Утворення Галицько-Волинської держави») другому. Другий – третьому, і так до останнього учня. Час на відповідь кілька секунд, учитель має право зняти питання, яке не відповідає темі або недостатньо коректне. Кожен учень має право відмовитись від участі в бліц - турнірі, тому, щоб вправа не зірвалась, учитель з’ясовує наперед хто хотів би взяти участь у цій дії.

Розділ 3. Перевірка домашнього завдання:

Перевірка домашнього завдання

Вправа «Сніжна грудка»

Як росте сніжна грудка, так і цей прийом залучає до активної роботи більшість учнів. Алгоритм цього прийому: «Слово – речення - питання – відповідь» з вивченої теми. Наприклад: « Калка – Перша битва між монголами та русько-половецьким військом – Коли відбулась битва на р.Калці – 23 травня 1223р.».

Розділ 4. Пояснення нового матеріалу:

Вивчення нового матеріалу.

Вправа «Дерево пізнання»

Учням пропонується протягом уроку складати та записувати питання з нової теми уроку (1-3 запитання). Запитання занотувати на маленьких аркушах (у формі плодів дерева) і подати вчителеві. Найзмістовніші з них учитель відзначає як запитання-переможці й прикріплює їх до дерева пізнання (малюнок на ватмані). Наступного уроку робота з перевірки засвоєного може відбуватися у межах тієї самої гри: учні «знімають» плоди-запитання з дерева, відповідаючи на складені ними запитання.

1.Перший похід монголів на Русь

Перегляд відеоуривку з мультимедійного диску «Історія

України - 7 клас» видавництво «Нова школа».

2.Підкорення Переяславського і Чернігівського князівств. Оборона Києва.

Читання з позначками

Діти працюють з пунктом № 2-3 с.125-126 параграфу 23.

Вчитель відповідає та питання учнів, які виникли під час читання.

3.Похід монголів на захід. Створення Золотої Орди.

Робота з підручником та історичною картою

Дітям пропонується прочитати 4 пункт параграфу та описані події відобразити на контурній карті.

Розділ 5. Закріплення нового матеріалу:

Гра «Правда - неправда»

Правила гри. Учитель називає твердження. Якщо воно правильне, учні ставлять «+», а якщо ні, то « - » . Гра проводиться для усього класу письмово.

 1. Катастрофа на Калці стала наслідком неузгодженості дій руських воєначальників, їхніх усобиць, самовпевненості, недбалості.
 2. Проти монголів на р. Калці руські війська виступили разом з половцями.
 3. Батий та Чингізхан це ода й та ж сама людина.
 4. Монголи після штурму табору Романа Мстиславовича, додержали слова та розпустили руські війська додому.
 5. У Переяславське князівство монголи увірвалися влітку 1236 року.
 6. Після захоплення будь-якого міста монголи знищували місто вщент.
 7. Кияни не готувались до нападу монголів і не могли знати, що це відбудеться.
 8. В обороні Києва найслабкішим місцем були Золоті ворота.
 9. Після захоплення Києва воєводу Дмитра монголи вбили.
 10. Захист Києва було зламано за три дні.
 11. Під час походу на Захід вціліло лише одне місто Холм.
 12. Захоплення монголами Галицько-Волинського князівства призупинило розпочате Данилом Романовичем об’єднання Південно-Західної Русі.

На дошці вивішується ключ-відповідь на питання (можна це зробити з допомогою комп’ютерної програми Power Point). Діти проводять взаємооцінювання.

Розділ 6. Формування навичок практичного використання:

Первинне закріплення знань

Вправа « Подорож на хронольоті».

На звичайному паперовому літаку, записую дату, місце події і запускаю «хронолітак»: до кого на парту він сяде, та пара учнів і опиниться в “іншому часі”. Учені, які опинилися в «іншому часі», повинні розповісти про те, що вони там бачили.

Дати:

31 травня 1223р. – поразка руського війська на р. Калці.

5 вересня – 6 грудня 1240р – героїчна оборона Києва.

Середина 40-х років ХІІІ ст. – утворення Золотої Орди.

Розділ 8. Контроль засвоєння матеріалу:

Вправа «Займи позицію»

Вчитель вивішує на середині дошки запитання і пропонує учням підійти до дошки з написом «Так» чи «Ні». Далі кожен з дітей обґрунтовує свою позицію.

Питання:

 1. Чи вірно вчинили кияни, захищаючи місто до останнього воїна?
 2. Боротьба населення Київського й Галицько-Волинського князівства мала героїчний характер?
 3. Поразка руського війська на р. Калці була випадковою?

Підбиття підсумків. Рефлексія.

u Оцінювання учнів.

Оцінювання учнів відбувається за оціночне табло:

Вправи

«Сніжна грудка»

«Бліц – опитування по ланцюжку»

«Займи позицію»

«Подорож на хронольоті»

«Правда – неправда»

Середній бал

Прізвище та ім’я учня
Вправа «Дельта плюс»

 1. Учні відповідають спочатку на питання: «Що Вам сподобалось і вдалося на уроці?, а потім на питання : «Що було складно зрозуміти?».

Інформація про домашнє завдання.

Прочитати параграф 21 за підручником В.А Смолій, В.С. Степанков «Історія Україна 7 клас» с. 124-127, вивчити дати та події на с.1128. Творе завдання для учнів з достатнім та високим рівнем навчання на с.129. «Робота з джерелами».

9. Методичні рекомендації:


10. Пояснення щодо програмного забезпечення:


11. Список джерел, які використані:

Н А В Ч А Л Ь Н О – М Е Т О Д И Ч Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я

У Р О К У

1. Смолій. В.А., Степанков В.С. Історії України : Підручник для 7 кл. – К.: Генеза, 2007 р.

2. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 88 с. – (Серія «Золота педагогічна колекція»)

3.Марченко О.С. Історія України. 7 клас: Матеріали до уроків.. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007, - 144с.- (Бібліотека творчого вчителя).

4. Усі уроки до курсу «Історія України». 7 клас. / Упоряд. Н.І. Харківська. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. - 272 с.

5. Інтернет-сайт «Вікіпедія»

12. Автор

Бойко Рита Миколаївна

13. Посада

Вчитель історії та правознавства

14. Освітня установа

Іллінська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Повернутися до розділу Публікація

Повернутися на головну сторінку