Конкурсна робота. Всесвітня історія: 3-тя чверть, 7 клас

Для якісного користування електронними освітніми ресурсами і навчальними тестами рекомендуємо встановити наступне безкоштовне програмне забезпечення. Завантажити тут...
Тема 4. ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

До уваги! Допоміжні файли конкурсної роботи розміщуються в правому стовпчику таблиці в клітинках, які позначені кольором, та відкриваються для перегляду в новому вікні. Кількість допоміжних файлів, яка необхідна та достатня для висвітлення роботи, визначається автором.

Тема:

Європа. Візантія. Арабський світ.

Конкурсна робота:

Візантійська імперія.

Розділ 1. Постановка завдань для учня на урок (навчальні цілі).

1) сформувати уявлення про створення Візантійської імперії, про її територію та населення;

2) розкрити роль та значення діяльності імператора Юстиніана:

3) розкрити причини та наслідки іконоборства;

4) сприяти розвитку критичного мислення у учнів та допомогти назвати причини падіння Візантійської імперії.

Розділ 2. Aктуалізація:

Для актуалізації знань можна запропонувати учням переглянути два документальних відеорооліків.

2-1. Допоміжний файл:

Відеофрагмент «Створення Візантії»

2-2. Допоміжний файл:

Відеофрагмент «Створення Константинополю»

Розділ 3. Перевірка домашнього завдання:

Тема «Візантійська імперія» вивчається на першому уроці при вивченні теми «Європа. Візантія. Арабський світ», тому можна запропонувати учням згадати матеріал з «Історії стародавнього світу» за допомогою схеми «Розпад Римської імперії» (Презентація. Слайд № 2)

Розділ 4. Пояснення нового матеріалу:

Вчитель пояснює новий матеріал за допомогою мультимедійної презентації за наступним планом:

1) Створення Візантії

2) (слайд № 2 – аудіо фрагмент «Створення Візантійської імперіїї»,

слайд № 3 – аудіофрагмент «Територія Візантійської імперії»,

слайд № 4 – схема «Особливості Візантійської імперії»).

3) Правління Юстиніана (слайди № 5-13):

на слайді № 5 створені гіперсилки -  гіперсилка № 1 (смайлик) перехід до слайду № 6 – аудіофрагмент «Біографія Юстиніана» – повернення до слайду №5;

гіперсилка № 2 (грамота) перехід до слайдів № 7, 8 – кодекс Юстиніана – на слайді № 8 аудіофрагмент «Кодекс Юстиніана» – перехід до слайду № 5;

гіперсилка № 3 (хрест) перехід до слайдів № 9, 10, 11 – храм  Святої Софії – на слайді № 11 – перехід до слайду № 5;

гіперсилка № 4 (зірка) перехід до слайду № 12 – аудіофрагмент «Військова політика Юстиніана» – повернення до слайду № 5

гіперсилка № 5 (лук) перехід до слайду № 12 – аудіофрагмент «Повстання «Ніка!».

Перегляд відеофрагменту «Діяльність Юстиніана».

4) Іконоборство (слайди № 14, 15).

5) Причини занепаду Візантійської імперії (прослуховування аудіофрагменту «Причини занепаду Візантійської імперії» та перегляд відеофрагменту «Падіння Візантійської імперії»).

4-1. Допоміжний файл:

Презентація «Візантійська імперія» 

4-2. Допоміжний файл: Аудіо «Створення Візантійської імперії» 
4-3. Допоміжний файл: Аудіо «Територія Візантійської імперії»

4-4. Допоміжний файл:

Відео «Діяльність Юстиніана»

4-5. Допоміжний файл: Аудіо «Біографія Юстиніана»
4-6. Допоміжний файл: Аудіо «Кодекс Юстиніана»
4-7. Допоміжний файл: Аудіо «Воєнна політика Юстиніана»
4-8. Допоміжний файл: Аудіо «Повстання Ніка»

4-9. Допоміжний файл:

Аудіо «Причини занепаду Візантійської імперії»

4-10. Допоміжний файл: Відео «Падіння Візантійської імперії»

Розділ 5. Закріплення нового матеріалу:

Для закріплення нового матеріалу учням можна запропонувати електронне тестування «Візантійська імперія».

5-1. Допоміжний файл:

Тести «Історія Візантійської імперії»

Розділ 6. Формування навичок практичного використання:

Учням пропонується переглянути відеофрагмент «Візантія – карта», після чого в зошиті скласти хронологічну таблицю «Історія Візантійської імперії».

6-1. Допоміжний файл:

Відеофрагмент «Візантія – карта»

Завдання

Розділ 7. Додаткові елементи (кросворд, гра, тощо):

Завдання, яке виконано в програмі Power Point – “Розв'яжи ребус».

7-1. Допоміжний файл:

Ребус

Розділ 8. Контроль засвоєння матеріалу:

Тести «Історія Візантійської імперії».

9. Методичні рекомендації щодо використання матеріалів конкурсної роботи:

Дані матеріали можна використовувати на уроках з історії середніх віків, при проведенні позакласних заходів та для створення електронного посібника з історії середніх віків.

10. Пояснення щодо використання програмного забезпечення, яке використано в роботі:

Використовується наступне програмне забезпечення – Microsoft Word, Power Point 2007, My TestX Test, аудіо-, відео-формати

11. Список джерел, які використані:

1) Охредько О.Е. «Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах»;

2) Крижановский О.П. «История средних веков. 7 класс»;

3) Батиг С.И. «История средних веков. 7 класс»;

4) Агибалова Е.В. «Средние века. 7 класс»;

5) Диск «Всеобщая история».

6) Видео с Ytub, Routub.

12. Ваші прізвище, ім'я та по-батькові

Діденко Руслана Михайлівна

13. Ваша посада

Вчитель історії, заступник директора з навчально-виховної роботи

14. Установа, в якій Ви працюєте або навчаєтесь (повна назва)

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Запорізької міської ради Запорізької області


Повернутися до розділу Публікація

Повернутися на головну сторінку