Конкурсна робота. Українська мова: 3-тя чверть, 7 клас

Для якісного користування електронними освітніми ресурсами і навчальними тестами рекомендуємо встановити наступне безкоштовне програмне забезпечення. Завантажити тут...
Тема 3. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Тема

Дієприслівник

Конкурсна робота

Дієприслівниковий зворот урок №50

Розділ 1. Постановка завдань для учня.

Дати семикласникам поняття про дієприслівниковий зворот. формувати вміння знаходити та відокремлювати в реченнях дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники; розвивати пунктуаційну грамотність; виховувати любов до рідної мови на прикладі граматико-фантастичної повісті Івана Ющука "Троє на Місяці"

Розділ 2. Aктуалізація:

Опитування за допомогою інтерактивного прийому "Мозковий штурм". Перевіримо ваші відповіді за допомогою двох схем (файлів)

2-1. Допоміжний файл:

1.doc 

2-2. Допоміжний файл:

2.doc 

2-3. Допоміжний файл:

3.doc 

Розділ 3. Перевірка домашнього завдання:

Нагадаємо: домашнє завдання передбачало вибір одного з 3-ьох варінтів. Хто обрав 1-ий? Звіримо...

3-1. Допоміжний файл:

21.doc 

3-2. Допоміжний файл:

22.doc 

Розділ 4. Пояснення нового матеріалу:

Дієприслівник із залежними від нього словами називають дієприслівниковим зворотом, який у реченні завжди є обставиною і виступає одним членом речення. На письмі дієприслівниковий зворот завжди виділяють комою або комами незалежно від його місця в реченні, а в усному мовленні ці звороти виділяють паузами. Одиничний дієприслівник майже завжди виділяється комами, крім випадків, коли стоїть у кінці речення і відповідає на питання як? або вираженгий фразеологічним зворотом.

Розділ 5. Закріплення нового матеріалу:

Для закріплення напишемо навчальний диктант - уривок з зз розділу повісті "Троє на Місяці" ( 3 варіант домашнього завдання). Чи порахували ви, діти, скільки дієприслівників ужив автор у цих трьох абзацах?

5-1. Допоміжний файл:

51.doc 

5-2. Допоміжний файл:

52.doc 

Розділ 6. Формування навичок практичного використання:

Вправа 296

6-1. Допоміжний файл:

61.doc 

Розділ 7. Додаткові елементи (кросворд, гра, тощо):

Тест 1

Розділ 8. Контроль засвоєння матеріалу:

Підсумкова бесіда

9. Методичні рекомендації:

 

10. Пояснення щодо програмного забезпечення:

 

11. Список джерел, які використані:

 

12. Автор

Ковпак Лідія Володимирівна

13. Посада

вчитель української мови та літератури

14. Освітня установа

Хмельницький ліцей № 17


Повернутися до розділу Публікація

Повернутися на головну сторінку