Конкурсна робота. Географія: 3-тя чверть, 7 клас

Для якісного користування електронними освітніми ресурсами і навчальними тестами рекомендуємо встановити наступне безкоштовне програмне забезпечення. Завантажити тут...
Розділ II. МАТЕРИКИ. Тема 5. Північна Америка

До уваги! Допоміжні файли конкурсної роботи розміщуються в правому стовпчику таблиці в клітинках, які позначені кольором, та відкриваються для перегляду в новому вікні. Кількість допоміжних файлів, яка необхідна та достатня для висвітлення роботи, визначається автором.

Тема

Північна Америка

Конкурсна робота

Узагальнення за темою "Північна Америка

Розділ 1. Постановка завдань для учня.

Цілі учня  навчитись на уроці: В ігровій формі корегувати та поглиблювати знання, уміння й навички учнів з теми «Північна Америка»; готувати дітей до контрольної роботи; навчати застосовувати набуті знання в нових ситуаціях, підвищувати інтерес до предмета, виховувати почуття колективізму.

Розділ 2. Aктуалізація:

 Що зайве?

2-1. Допоміжний файл:

pivn_ameryka.doc

2-2. Допоміжний файл:

pivnichna ameruka.ppsx

Розділ 3. Перевірка домашнього завдання:

 Картосхема

Розділ 4. Пояснення нового матеріалу:

 Рекорди Північної Америки

Розділ 5. Закріплення нового матеріалу:

 Рельєф Північної Америки

Розділ 6. Формування навичок практичного використання:

 Тваринний і рослинний світ

Розділ 7. Додаткові елементи (кросворд, гра, тощо):

 Клімат Північної Америки

Розділ 8. Контроль засвоєння матеріалу:

 Внутрішні води Північної Америки, 
 Вірю – не вірю, 
 Країни і міста.

11. Список джерел, які використані:

 1.По материкам и странам  (Африка, Австралия и Океания, Антарктида): Кн. для чтения по географии материков /Сост. Н. П. Смирнова, А. А. Шибанова.   — М.: Просвещение 1981.-207 с., ил., 8 л. ил.
2. Бойко В. М., Міхелі С. В
Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загяльноосвіт. навч. закладів. — К.: Зодіак-ЕКО, 2007. — 288 с.: іл., карти.
3. Географія у завданнях і запитаннях: 6—10 кл.: (Посібник для вчителів та учнів) / П.Г.Шищенко, П.О.Масляк,О.Я.Скуратович, Л.В.Тименко. — К.: Просвіта, 1995, — 256с.
4. Кобернік С. Г., Скуратович О. Я.
Географія материків і океанів: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів.— К.: Навч. книга, 2003.— 319 с.: іл., карти.
5. Кобернік С. Г. та ін.
Методика викладання географії в школі: Навчально-методичний посібник. -К.: Стафед-2, 2000. — 320 с.: іл., картосхеми.

12. Автор

Степанова Ганна Миколаївна

13. Посада

вчитель географії, заступник директора

14. Освітня установа

Морозівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Малинського району Житомирської області

Повернутися до розділу Публікація

Повернутися на головну сторінку