ТЕМА УРОКУ: Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Івана Мазепи.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

8 клас

Історія України

ТЕМА УРОКУ: Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Івана Мазепи.

 

Мета: розглянути події Північної війни та місце України в ній і з’ясувати причини укладання українсько – шведського союзу. Виявити роль і значення Івана Мазепи в українському національно – визвольному русі.

Розвинути навики аналізу історичних подій і фактів, вміння робити в групах та відстоювати свою точку зору, робити висновки.

Виховати цікавість до історичного минулого українського народу.

Обладнання:Історична карта, ілюстрації, портрети, уривки з документів.

Тип уроку:комбінований.

Структура уроку:

І. Організаційний момент;

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів;

ІІІ. Вивчення нового матеріалу;

ІV. Закріплення нових знань і вмінь;

V. Домашнє завдання.

 

Хід уроку:

І.Організаційний момент – 1 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

1.     Мазепа – політик і людина.

2.     Коломацькі статті 1687р.

3.     Внутрішня і зовнішня політика Мазепи.

4.     Правобережна Україна.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

План:

1.     Участь українських полків у воєнних діях на початку Північної війни.

2.     Похід Карла ХІІ в Україну.

3.     Воєнно – політичні акції Петра І проти українців

4.     Полтавська битва 1709р. Крах планів І. Мазепи.

5.     Роль І. Мазепи в українському національно – визвольному русі.

 

1 і 2 питання розглянути методом роботи в групах.

 

1 група

Участь українських полків у Північній війні ( за підручником В. Власова. Історія України . 8 клас.-2003р.-с.214).

Завдання:

1.     Яку участь брали козаки в Північній війні?

2.     Чим був незадоволений український народ?

2 група

Похід Карла ХІІ в Україну.Укладення українсько- шведського договору ( с194 - 195).

Завдання:

1.     Які спочатку були плани Карла ХІІ?

2.      Як вони змінилися?

3.     Коли було укладено українсько – шведський договір?

4.     Що передбачав договір?