Цикл уроків фізики для учнів 11 класу фізико-математичного профілю

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Розробки уроків

2.1.        Урок-гра з фізики на тему: “Механічні коливання”

2.2.        Лабораторна робота на тему“Визначення показника заломлення скла”

2.3.        Інтегрований урок з фізики та математики на тему “Складання диференціальних рівнянь за умовами прикладних задач”

2.4.        Інтегрований урок з фізики та математики  на тему “Застосування похідної й інтеграла до розв’язання фізичних задач”

3. Висновок

4. Література

 

 

Вступ

                                                                                                                      Расскажи — и я забуду…

                                                                                                                Покажи   — и я запомню…

                                             Дай мне возможность действовать

                                               самому —и я научусь.

                               Китайская мудрость

 

Фізика є обов’язковою складовою загальної середньої освіти, одночасно утворюючи міцний фундамент всього природознавства.

 Фізика може й повинна бути цікавим, захоплюючим для учнів предметом, а вчитель продовжує залишатись центральною фігурою процесу навчання. Його знання, захопленість, талант, особисті якості – це складові успіху учнів.

 Зміст шкільного курсу не можна вважати розв’язаною проблемою, конкретних рецептів для успішної роботи немає.

Викладання навіть стандартних тем шкільного курсу фізики може виглядати по-новому, якщо на будь-якій стадії знайомства з тим чи іншим

фізичним явищем буде враховано  життєвий досвід самих учнів разом з застосуванням мультимедійних та інноваційних технологій.

Я впевнена в тому, що різнобічна діяльність учня на уроці наближає його до кінцевої мети шкільної освіти – становлення творчої особистості та її подальшої самореалізації.

 

Розробка уроку-гри з фізики  на тему:

«Механічні коливання»

Мета уроку

·        навчальна: повторити та закріпити основні поняття та закони з теми «Механічні коливання»; перевірити рівень засвоєння знань, понять, тверджень за допомогою проілюстрованих прикладів на основі задач, вміння застосовувати вивчене в знайомих і нових ситуаціях; формувати вміння застосувати одержані теоретичні знання в повсякденному житті для розвзнань, понять, тверджень за допомогою проілюстрованих прикладів на основі задач, вміння застосовувати вивчене в знайомих і нових ситуаціях; формувати вміння застосувати одержані теоретичні знання в повсякденному житті для розв’язання побутових питань.

·        розвивальна:розвивати вміння систематизувати відомі фізичні факти, розвивати спостережливість, уміння встановлювати причинні зв'язки; формувати в учнів самостійну, творчу активність, ініціативу як стійкі якості особистості; виробляти вміння самостійно вчитися, поглиблювати або поповнювати знання; формувати в учнів позитивні мотиви учбової діяльності, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, позитивне ставлення до навчання.

·        виховна:розвивати уявне й логічне мислення, інтерес до експерименту; виховувати навички індивідуальної і колективної роботи; виховувати інформаційну культуру учнів, увагу, акуратність у виконанні роботи.