Розробка уроку-змагання на тему: „Початкові відомості про будову речовини”

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Розробка уроку-змагання

на тему:

„ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ”

 

Мета. Закріпити поняття: фізичне тіло, речовина, явище, молекула, дифузія; пригадати властивості речовини у різних агрегатних станах; розвивати навички лабораторного та демонстраційного експерименту; розвивати вміння аналізувати побачене, робити висновки та узагальнення; розвивати логічне мислення і зв’язне мовлення, формувати світогляд учнів; виховувати інтерес до предмета та вміння співпрацювати через розв’язання нетрадиційних завдань і повідомлення цікавих відомостей з історії фізики.

 

Тип уроку. Підсумково-узагальнюючий урок.

 

Обладнання. Одноразові шприци, вода, папір,просочений парафіном; тягарці, картопля, буряк, перманганат калію, розчин на­шатирю або парфуми, мензурки, магнітофон та касети із записами.

 

Методичні поради. Клас ділиться на дві команди — «теоретиків» та «практики». Для оцінювання результатів кожного туру змагання призначаються асистенти.

 

Хід уроку:

 

           Вступне слово вчителя. Вітаю вас усіх на нашому уроці. Підтримуючи думку М. Песталоцці: «Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене вони будуть відкривати це нове самостійно. Моя ос­новна задача — допомогти їм розкритися.», головну роль на сьогоднішньому уроці я віддаю вам - мої учні. 

Ми закінчили вивчення теми шкільного курсу «Початкові відомості про будову речовини». Сьогодні ми проведемо незвичайний урок, на якому по­вторимо і підсумуємо вивчене нами раніше.

Сучасні фізики поділяються на теоретиків і практиків. Між ними триває своєрідне змагання. То ж і ми сьогодні позмагаємось, розділивши клас на дві команди — «теоретиків» та «практиків».

 

 

 

І тур. «Домашнє завдання»

 

Учасники змагання  на попередньому уроці були розділені на групи та кожна з них отримала домашнє завдання: підібрати музичну композицію та за допомогою танцю зобразити молекулярну будову речовин.

Отже, «теоретики» демонструють під пісню Ірини Білик «Одинока» молекулярну будову газів. Команда суперників після обговорення в групі дає відповідь. «Практики» демонструють під пісню «Вместе весело шагать» молекулярну будову твердих тіл. Команда суперників після обговорення в групі дає відповідь.

 За кожну правильну відповідь виставляється 3 бала.

 

ІІ тур. «Розминка»

 

Учитель. Як ви гадаєте, чи можна товщину нитки виміряти учнівською ліній­кою?

(Кожна група виконує свій експеримент і визначає діаметр нитки. Для залучення до роботи якомога більшої кількості учнів кожна команда розбивається на кілька підгруп.)

Максимальна оцінка за виконану роботу — 5 балів.

 

ІІІ тур. «Експериментальний»

 

«Практики» отримують картки, на кожній із яких записано ре­чення, на основі якого демонструють фізичний експеримент. «Теоретики», одержавши дублікати карток, повинні визначити, зміст якого речення демон­струють «практики».  Вони повинні якнайповніше обґрунтувати побачене.

цьому турі можна зберегти ті ж групи, які були сформовані у попередньому турі.)

Обладнання розміщується на демонстраційному столі безладно. Учень повинен сам вибрати все необхідне. Щоб уникнути небажаного скупчення практиків, біля столу одночасно перебувають не більше двох «прак­тиків». Відібрані прилади «практики» розміщують на своєму робо­чому столі, а експеримент демонструють почергово.

На картках можуть бути речення такого змісту:

1. Стисливість газів значно більша від стисливості рідини. (Для демонстрації використовується шприц без голки і вода.)

2.Речовини мають високий ступінь подільності. (Перманганат калію і вода.)

3. У газах дифузія відбувається швидше, ніж у рідинах. (Розчин нашатирю або парфуми, вода та перманганат калію.)