Тема. Гравітаційна стала. Закон всесвітнього тяжіння.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

НАЗВА РОБОТИ. РОЗРОБКА ЦИКЛУ УРОКІВ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВИВАЮЧОГО ТА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ. «ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ» 10 КЛАС.

 

АВТОР. ЛЕВЧУК М.В., учитель фізики Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15.

 

 

Розподіл навчального матеріалу за уроками.

 

№ уроку

Тема уроку

Кількість годин

1.

Внутрішня енергія та способи її зміни. Робота в термодинаміці.

1

2.

Розв'язування задач.

1

3.

Перший закон термодинаміки.

1

4.

Застосування першого закону термодинаміки для ізопроцесів. Адіабатний процес.

1

5.

Розв'язування задач.

1

6.

Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

1

7.

Розв'язування задач.

1

8.

Розв'язування задач. Перевірочна робота.

1

9.

Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки.

1

10.

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Шляхи підвищення ККД теплових двигунів.

1

 

11.

Розв'язування задач.

1

12.

Розв'язування якісних задач.

1

13/14.

Захист учнівських проектів: «Двигун внутрішнього згоряння. Парова і газова турбіна. Реактивний двигун. Холодильна машина»; «Способи підвищення ККД теплових двигунів. Роль теплових двигунів у народному господарстві.»; «Проблеми парникового ефекту та руйнування озонового щару атмосфери.»; «Вплив продуктів функціонування теплових двигунів на біологічні системи. Екологічно чисті види палива для теплових двигунів».

2

15.

Розв’язування задач.

1

16.

Контрольна робота за темою: «Основи термодинаміки».

1

17.

Систематизація та узагальнення знань з теми: «Основи термодинаміки».

1

 

Урок № 1.

Тема. Внутрішня енергія та способи її зміни. Робота в термодинаміці.

Завдання уроку:

освітнє: формувати поняття про внутрішню енергію з позицій молекулярної теорії; досягти усвідомлення універсальності закону збереження і перетворення енергії; надати термодинамічну трактову поняття роботи;

розвиваюче: розвиток навичок аналізу та порівняння;

виховне: виховувати вміння взаємодії під час вивчення навчального матеріалу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання уроку: таблиці, комп'ютерний диск, схеми, теплоприймач, вода в колбі, електрична плитка, дротини з різних матеріалів, сукно, монети.

 

План уроку

№ етапу

Етапи

Час

Прийоми та методи

І.

Організаційний момент

1 хв

Коментар вчителя

ІІ.

Повідомлення теми уроку та очікуваних результатів

2 хв.

Коментар вчителя

ІІІ.

Вивчення нового матеріалу та формування фізичних понять.

37 хв.

Навчальна гра, аналітична бесіда, навчальна лекція

І\/.

Рефлексія.

3 хв.

Інтерактивна вправа

\/.

Домашнє завдання.

2 хв.

Коментар вчителя