Євген Рафалович – герой свого часу? (Урок – психологічне дослідження у 10 класі)

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF) 

 

Євген Рафалович – герой свого часу? 

Все, що мав у житті він віддав

Для одної ідеї,

І горів, і яснів, і страждав,

І трудився для неї...

І.Я. Франко

Лінія духу

Перекреслює

Лінію плоті

Євгенія Угринчук

Деколи потрібно платити дорого, щоб іти своїм шляхом...

Яцек Вейрох

 

Очікувані результати уроку

Після вивчення цієї теми учні зможуть:

¨     Дати глибокий аналіз образу Євгена Рафаловича як одного з представників української інтелігенції.

¨     Виявити і розкрити його визначальні риси.

¨     Навчитися проникати у внутрішній світ людини; виявляти болісні суперечності у людській душі.

¨     Удосконалювати вміння виділяти головне, встановлювати логічні зв’язки між основними думками.

¨     Дати відповідь на запитання: який він, герой свого часу? Виховувати в собі громадянські й патріотичні почуття.

 

Обладнання: портрет Івана Франка, малюнки учнів, роздатковий матеріал, повість «Перехресні стежки», фрагменти літературно-критичних статей, листок оцінювання.

 

План і методи проведення уроку «Євген Рафалович – герой свого часу?»

1.     Вступне слово вчителя.

2.     Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності (літературна гра) .

3.     Пошук фактів із життя Євгена Рафаловича (робота в малих групах) .

4.     Осмислення й аналіз інформації (бесіда) .

5.     Підведення підсумків (рефлексія) уроку (метод «Мікрофон»).

6.     Самооцінювання результатів уроку.

7.     Домашнє завдання.

 

Хід уроку

Вступне слово вчителя

Шлях до себе – це шлях до національного, громадського. Через перехрестя зовнішні та внутрішні... У цьому істинний вибір індивідуального буття. Подолавши ці перехрестя, людина доходить до своєї ідентичності, до врівноважених зв’язків зі світом і з самим собою. Навіть кинувши виклик світові й собі ж...

1.     Клас поділяється на чотири команди, кожна з яких обирає свого капітана. Учитель пропонує командам запитання. Перемагає та команда, яка чітко й правильно дасть відповіді за певний проміжок часу.

Орієнтовні запитання

¨     Чому Франко назвав свою повість „Перехресні стежки”? Як розумієте назву твору? 

¨     Якими двома лініями розгортаються події у повісті? Представте це схематично.

¨     Назвіть основні конфлікти твору.

¨     Чому літературознавець М.Гуняк розрізняє поняття центрального і головного героя? (Центральним, на його думку, є Євген Рафалович, а головним – народні маси).

¨     Хто реальний прототип героя твору?

¨     Вороги й спільники Рафаловича. Хто вони?

¨     Визначте тему, проблему й ідею повісті.

¨     Як ви розумієте поняття долі?

Кому належить вислів „герой нашого часу”? Якого значення набули ці слова в наш час?

 

2.     Оголошення теми та очікуваних результатів уроку

Учитель зазначає, що на цьому уроці учні зможуть дати глибокий аналіз образу Євгена Рафаловича і відповісти на запитання, чи був він героєм свого часу.

 

3.     Пошук фактів із життя Євгена Рафаловича (робота в малих групах)

Учні класу об’єднуються у чотири групи по 5 осіб у кожній. Учасники й учасниці повторюють правила роботи в групах, розподіляють ролі. Учитель пропонує кожній групі завдання. Учні опрацьовують епізоди з твору, виписують цитати, аналізують. Доповідачі знайомлять зі своїми висновками увесь клас. Учасники інших груп активно слухають, беруть участь у обговоренні.

Завдання групам