Тема заняття. Любовний трикутник як основа ґендерної дисгармонії (порівняльний аналіз драми І. Франка „Украдене щастя” та саги в новелах М. Матіос „Майже ніколи не навпаки”)

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF) 

 

Тема заняття. Любовний трикутник як основа ґендерної дисгармонії

(порівняльний аналіз драми І. Франка „Украдене щастя” та саги в новелахМ. Матіос „Майже ніколи не навпаки”) 

Мета:

навчальна – сприяти засвоєнню учнями ґендерного методу, проаналізувати ґендерні колізії у драмі І. Франка „Украдене щастя” та сазі в новелах М. Матіос „Майже ніколи не навпаки” (визначити причини та наслідки ґендерної дисгармонії, спроектувати можливу поведінку героїв для досягнення егалітарного консенсусу);

розвивальна – розвивати навички інтерпретації ґендерної проблематики прозового твору; удосконалювати пам’ять, увагу, мислення, творчість;

виховна – виховувати ґендерну культуру учнів.

Тип заняття. Урок формування знань, умінь, навичок.

Методи навчання. Слово вчителя, бесіда, групова робота, презентація проектів, гра.

           Література:

1.            Матіос М. Майже ніколи не навпаки /М.Матіос. – Львів: Піраміда, 2007. – 170с.

2.            Сухомлинский В.А. Мудрость родительской любви / В.А.Сухомлинский. – М.: Молодая гвардия, 1988. – С.7-36, 288-298.

3.            Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну/ В.А.Сухомлинский. – К.: Рад.школа, 1987. – 543с.

4.            Франко І. Украдене щастя / І. Франко. – Харків: Фоліо, 2005. – 416 с.

 

Хід заняття

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Слово вчителя

– Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості в більшості випадків визначається тим, як до нас ставляться інші: чи люблять, поважають чи виражають незадоволення, психічно /фізично пригнічують. Як правильно побудувати своє життя, щоб нас оточувала лише любов, взаєморозуміння, щирість? Це питання й досі хвилює багатьох дослідників, учених. Так, у працях В.О. Сухомлинського категорія любові визначається як щось сакральне, недоторканне, інтимне, духовне. Справжнє кохання, на думку педагога, немислиме без взаємного прагнення віддавати сили своєї душі Іншому, творення краси в коханому (-ій) протягом всього життя („ Любов – це не тільки захоплене милування, насолода красою, створеною для тебе, але й безкінечне творення краси в коханій людині”[3;209]. „Любити – це означає перш за все віддавати, віддавати коханій істоті сили своєї душі, творити для неї щастя” [3; 508]). Формула ідеального кохання не окреслюється поняттями „інтерес”, „статевий потяг”, а може бути визначена так:

 

2. Евристична бесіда

     А які асоціації зі словом любов виникають у вас? (усні відповіді учнів // робота біля дошки 2 учнів (графічне асоціативне зображення)). Що, на вашу думку, потрібно зробити людині, щоб її всі любили?

-         Справжнє кохання сприяє розвитку особистості, гармонізації її із собою та оточуючими. Проте не завжди ми маємо поряд того, кого вибудувала наша уява в ранній юності – ідеального (-ої) чоловіка/жінки. Тому відсутність діалогічного зв’язку викликає ще глибший внутрішній конфлікт, душевні страждання.                    

-         Назвіть твори, котрі ми вивчили з вами, в яких би один із героїв страждав через невзаємність почуттів? (ліричний герой „Зів’ялого листя” І. Франка, Рафалович та Регіна („Перехресні стежки” І. Франка),  Анна („Украдене щастя” І. Франка), Мавка („Лісова пісня” Лесі Українки), Олена Ляуфлер („Людина”                               О. Кобилянської), Марія („Марія” У. Самчука)).

     Не знайшов відповіді на гарячі імпульси свого серця й ліричний герой „Чого являєшся мені усні?” І. Франка. Пригадаймо муки й радощі його душі (сольне виконання пісні під акомпонемент гітари).

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, мети заняття

1. Бесіда

− Чи можливо було кохати по-справжньому за умов патріархатного укладу життя? Чому? Як саме? (адаптація – +, дезадаптація – -).

     Руйнування діади любовних стосунків зумовлене появою „третього” – того, хто вносить ґендерну дисгармонію. Доберіть порівняння до поняття „любовний трикутник”.

                 Як позначається поява „третього” на стосунках чоловіка й жінки?

                 Як, на вашу думку, має реагувати людина, коли відчуває небезпеку триєдиної комунікації?

                 Отже, ми бачимо, що наявність 2 чоловіків та 1 жінки чи 2 жінок та 1 чоловіка не дає можливості всім трьом бути щасливими. Чи вдається це героям „Украденого щастяІ. Франка та саги в новелах М. Матіос „Майже ніколи не навпаки”, і який вибір вони зробили,ми дізнаємося на сьогоднішному занятті.

2. Повідомлення теми заняття.