Презентация: Квадратні рівняння. Вказівка розгалуження. Логічні вирази. Елементи математичної логіки.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

Квадратні рівняння. Вказівка розгалуження. Логічні вирази. Елементи математичної логіки.
Інтегрований урок
8 клас

Мета:

  • Ввести поняття квадратного рівняння. Класифікувати квадратні рівняння та методи їх розв’язання. Розробити алгоритм рішення квадратних рівнянь. Скласти таблиці істинності для логічних операцій.
  • Спонукати учнів до самостійного творчого мислення.
  • Виховувати культуру математичного запису та графічних побудов.
  • Розвивати логічне мислення та культуру мовлення учнів.
Трактор ДТ-54 витрачає за добу при двозмінній роботі на 1,5 кг автолу більше, ніж трактор “Бєларусь”. Визначити середньодобові витрати автолу кожним трактором, якщо ДТ-54 витратив 94 кг автолу, а “Бєларусь”, пропрацювавши на дві доби більше, 75 кг.

 

Для побудови складених умов у Паскалі існують логічні операції and (і), or (або), not (ні). Застосувавши знання математичної логіки, дані операції можна класифікувати таким чином:

and (і) – кон’юнкція двох висловлень                    

              (        );

or (або) – диз’юнкція двох висловлень        

              (        );

not (ні) – заперечення висловлення (     ).