Розділ 22. Математика

7 клас. Алгебра. Тема. Винесення спільного множника за дужки

Розробка уроку з алгебри в 7 класі з теми «Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування».

Тема уроку. Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї тригонометричної функції.

Тема: Застосування похідної до дослідження функції та побудова графіків.

Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою (10 клас)

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Урок математики у 6 класі. Тема. Ділення раціональних чисел

Задачі Ейлера в шкільному курсі математики

Програма факультативного курсу з математики «Розв’язування нестандартних задач» (для учнів 10 -11 класів загальноосвітніх шкіл)

Тема: Формули скороченого множення та узагальнення на основі квадрата двочлена.

Преобразование графиков функций.

Відкритий урок з алгебри та початків аналізу в 10 класі. Тема: Логарифмічна функція, її властивості та графік

Тема уроку. Розв’язування прикладних задач по темі «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»

Тема: Чотирикутники.

Тема. Розв’язування трикутників.

Шипілова І.Ю. Використання комп’ютерних технологій на уроках математики: Методичний посібник; 2009. – с.40.

Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний, который является первым в системе уроков по теме "Степень с целым показателем".

План відкритого заняття. ТЕМА: Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка.

Конспект уроку з математики в 5 класі. Тема. Розв'язування вправ на всі дії з десятковими дробами. Урок-подорож сторінками Червоної книги України

МАТЕМАТИЧНА СКРИНЬКА (прийоми усних обчислень для учнів 5 класу)

Тема: Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения и их решения.

Тема. Властивості степеня з цілим показником.

План-конспект уроку в 5-му класі. Один день праці на підприємстві.

Тема. Умножение и деление рациональных чисел.

Тема: Ознайомлення з дією множення. Знак множення.

Тема: Функціональні методи розв’язування рівнянь.

Тема: Узагальнення вивченого за тему «Арифметичні дії зі звичайними дробами»

Мультимедійний урок в інтерактивних технологіях. Алгебра, 9 клас. Тема. Математичне моделювання.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК: ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ

Пропонована програма самореалізації особистості учня розроблена з курсу «Математика, 6 клас»

Тема: Трикутники

Розробка уроку математики за програмою “Росток” «Відсотки в задачах бізнесово-фінансового змісту»

Тема. Степень с целым показателем и её свойства.

Урок-подорож з математики у 5 класі з теми „Додавання і віднімання натуральних чисел”

Математика 6 клас. Урок – казка. Тема: Додатні і від’ємні числа. Число 0.

Тема: Повторення. Пропорції. (Застосування “ Золотого перерізу”)

5 класс, математика. Ерудит-вікторина.

До логічного мислення через структурно-схематичне розв’язування задач геометрії.

Тема уроку. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

Тема уроку. Розв’язування прикладних задач по темі «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»

Презентация: Графік лінійного рівняння з двома змінними

Презентация: Квадратні рівняння. Вказівка розгалуження. Логічні вирази. Елементи математичної логіки.

Картка контролю теоретичних знань

Презентация: Нерівності.

Картка опису цифрового ресурсу

Тема. Квадратні рівняння. Вказівка розгалуження. Логічні вирази. Елементи математичної логіки.

Теоретичний матеріал з геометрії. «Чотирикутники». Використання презентацій вчителя та учнів на уроках