Тема: Множення багатоцифрового числа на одноцифрове.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Тема: Множення багатоцифрового числа на одноцифрове.  

             Повторення вивченого матеріалу.

Завдання: повторити  та узагальнити вивчений матеріал з теми 

             «Множення багатоцифрового числа на одноцифрове»;

Мета:  продовжувати формувати вміння розв’язувати задачі;  

             обчислювальні навички;

             розвивати увагу, мислення, математичне мовлення;

             формувати комунікативні, інформаційні компетенції  та

             компетенції саморозвитку й самоосвіти особистості;

             виховувати колективізм, дружні стосунки між учнями.

Обладнання:запис на дошці, годинники з буквами, картки з

             завданнями для учасників конкурсів, підручники, призи для

             переможців

План уроку

1.   Організаційний момент – 1 хвилина

2.   Вступне слово вчителя – 1 хвилина.

3.   І конкурс. Розминка – 7 хвилин.

4.   ІІ конкурс. Кращий математик – 5 хвилин.

5.   ІІІ конкурс. Зупинка «Задачі» – 7 хвилин.

6.   Фізкультхвилинка – 3 хвилини.

7.   ІV конкурс. Конкурс капітанів – 5 хвилин.

8.   V конкурс. Естафета команд – 6 хвилин.

9.   Підсумки КВК. Нагорода переможців – 2 хвилини.

10. Домашнє завдання – 2 хвилини.

 

Хід уроку – КВК

1.   Організаційний момент

Проголошується девіз уроку: «На шляху поспішай, але з відповіддю не помились».

Діяльність вчителя: поділяє клас на дві команди.

Діяльність учнів: команди обирають собі капітана і добирають  назву команди.

2.   Вступне слово вчителя

Сьогодні у нас буде незвичайний урок – урок КВК. Ви будете змагатися і показувати свої знання з теми «Множення багатоцифрового числа на одноцифрове». Також пригадаємо, які задачі ми навчилися розв’язувати, подивимось як. Допомагайте один одному і не підводьте свою команду. Бажаю вам успіхів.

3.   І конкурс. Розминка

Діяльність вчителя: Зачитує завдання конкурсу.

Діяльність учнів: Представники команд працюють біля дошки. Всі останні учні самостійно записують відповіді на питання у свої зошити. Взаємоперевірка виконаних завдань.

За кожну правильну відповідь учасник конкурсу приносить своїй команді  один бал.

 

Завдання до конкурсу.

1.   Добуток яких двох чисел дорівнює кожному з них?

2.   Збільш число 829 в тисячу разів.

3.   Знайди четверту частину від числа 240.

4.   Частка яких двох чисел дорівнює одному з них? Наведи два приклади.

5.   Задумане число зменшили в чотири рази і отримали 7 тисяч. Яке число задумали?

6.   Яке число менше 2700 у дев’ять разів?

7.   Яке число треба поділити на сто, щоб отримати 769?

8.   Зменш 6000 у десять разів.

9.   Зменш 6000 на десять.

10.Збільш 9157 на сім сотень.

11.У скільки разів 300 менше ніж 1800?

12.Знайди частку чисел 0 і 286.

1.   ІІ конкурс. Кращий математик

Діяльність вчителя: Роздає представникам команд картки з завданнями конкурсу. Слідкує за правильним їх розв’язанням.

Діяльність учнів: Представники команд (один учень на кожний приклад) працюють біля дошки, інші – у зошитах.

За кожне правильно виконане завдання команда отримує два бали.