Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Українська мова. 4-й клас

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Повторення вивченого про прикметник як частину мови.

Українська мова. 4-й клас

Мета: закріпити в учнів по­няття про прикметник як частину мови, його роль у мовленні, про­довжити удосконалювати розви­ток зв'язного мовлення молодших школярів.

Обладнання: завдання для груп, правила роботи в групах, пані Вес­на, картина «Прийшла весна», за­вдання для пар змінного складу, телеграма, ребус, кросворд, слова для зорового диктанту.

                                 ХІД УРОКУ

І. Організація класу.

Продзвенів для нас дзвінок,

Починаємо урок.

    Попрацюємо старанно,

    Щоб почути у кінці,

    Що у нашім дружнім класі

    Діти просто молодці!

 

 II. Оголошення теми і мети уроку.

Висування проблемних запи­тань.

— Усе, що я вам розповім, тра­пилося напередодні 8 Березня. Пані Весна разом зі своїми синами-місяцями готувалася в дорогу, щоб привітати всіх людей зі свя­том. І саме в цей час легкий вес­няний вітерець приніс їм телегра­му. Ось вона. А зміст цієї телегра­ми такий:

«Дуже чекаємо на вас. При­кметники».

Весна запитала у своїх синів:

А хто такі прикметники?

Якою є їхня роль у мовленні?

Чи можна жити без при­кметників?

Сини почали відповідати: «При­кметники — це...», а далі... забули.

Отже, щоб допомогти їм зга­дати, ми на сьогоднішньому уроці повинні пригадати все про при­кметники і дізнатися про те, яку важливу роль відіграють вони у мовленні. Працювати будемо за таким планом. (Зачитується план уроку.)

Що б ви ще хотіли внести до плану уроку? (Відповіді учнів.)

Мені самій буде тяжко допомогти Весні, тому діти І варіанту будуть «вчителями», діти II варі­анту — «учнями».

 

III. Повторення вивченого про прикметник.

1   завдання. Робота в парах.

«Вчителі» нагадують «учням» ви­вчений у попередніх класах матеріал про прикметники.

Що таке прикметник?

На які питання відповідає?

Які має значення, власти­вості? (Може мати антоніми, си­ноніми, пряме і переносне значення, змінюється за відмінками, числами, має рід.)

Перевірка. Гра «Мікрофон».

 «Учні» кожної пари відповіда­ють на запитання «вчителів».

Молодці.

2 завдання. Каліграфічна хви­линка.

А тепер — каліграфічна хви­линка:

Зошит свій я відкриваю

Та під нахилом кладу.

 І від вас не потаю

 — Ручку я ось так тримаю.

 Сяду рівно, не зігнусь,

 За роботу вмить візьмусь.

Записуємо число та «Клас­на робота».

Щоб провести каліграфіч­ну хвилинку, спробуйте відгада­ти ребус:

Так, це квітень, середній син Весни.

А чи знаєте ви, як його ще називають?

Його ще називають краснець, водолій, лукавець, снігогін, цвєтєнь, лелечник. Недарма кажуть: «При­летів лелека — приніс весну зда­лека».

Перша буква слова «кві­тень» — Кк. Запишіть, будь ласка.
Доберіть спільнокореневі слова: квіти, квітує, квітковий. Запишіть
речення з одним із цих слів.

3   завдання. Зоровий диктант.

Показ окремих слів, запис їх че­рез кому. З кількома записаними словами скласти речення, підкрес­лити в них прикметники.