MyTestX - система програм для створення і проведення комп'ютерного тестування

Тестування як ефективний спосіб перевірки знань знаходить у школі все більше застосування . Одним з основних і безперечних його переваг є мінімум часових витрат на отримання надійних підсумків контролю . При тестуванні використовують як паперові , так і електронні варіанти. Останні особливо привабливі, тому що дозволяють отримати результати практично відразу по завершенні тесту.

Тестування в педагогіці виконує три основні взаємопов'язані функції : діагностичну, навчальну і виховну :

Діагностична функція полягає у виявленні рівня знань , умінь , навичок учня. Це основна , і найочевидніша функція тестування. За об'єктивності , широті і швидкості діагностування , тестування перевершує всі інші форми педагогічного контролю .
Навчальна функція тестування полягає в мотивуванні учня до активізації роботи по засвоєнню навчального матеріалу. Для посилення навчальної функції тестування , можуть бути використані додаткові заходи стимулювання студентів , такі , як роздача викладачем примірного переліку питань для самостійної підготовки , наявність в самому тесті навідних запитань і підказок, спільний розбір результатів тесту .
Виховна функція проявляється в періодичності і неминучості тестового контролю . Це дисциплінує , організовує і направляє діяльність учнів , допомагає виявити і усунути прогалини в знаннях , формує прагнення розвинути свої здібності.

Тестування - більш справедливий метод , воно ставить всіх учнів в рівні умови , як у процесі контролю , так і в процесі оцінки , практично виключаючи суб'єктивізм викладача .

Слід зазначити , що саме тестування поступово стає і основною формою складання іспитів . З 2009 року для всіх випускників шкіл основною формою підсумкової державної атестації в школі Російської Федерації є Єдиний державний іспит . І реалії такі , що потрібно обов'язково вводити тестові технології в систему навчання . З їх допомогою протягом року слід оцінити рівень засвоєння матеріалу учнями та формувати у них навички роботи з тестовими завданнями . Такі тренування дозволять учням при здачі ЄДІ реально підвищити бал. Також під час таких тренувань розвиваються відповідні психотехнічні навички саморегулювання та самоконтролю. У зв'язку з цим тестування , як засіб вимірювання та контролю знань учнів , стає основою навчального процесу в російській школі .
Тестові завдання можуть складатися з використанням різноманітних комп'ютерних інструментів , починаючи від різних редакторів і програм для розробки презентацій і до використання мов програмування і можливостей мережі Інтернет . І, напевно , будь-який вчитель інформатики та ІКТ створював для своєї роботи свою тестову середу . Але розробка якісного тестового інструментарію - тривалий , трудомісткий і дорогий процес .

Програма MyTest розробляється Башлакова Олександром Сергійовичем з 2003 року. За цей час вийшло чимало зовсім різних версій . Кожна нова версія включала в себе краще попередньої версії і пропонувала нові можливості. Перші версії були простими , але зручними тестовими оболонками , поточна ж версія MyTestX - це вже не одна програма , а потужний комплекс програм для підготовки та проведення комп'ютерного тестування.

За допомогою програми MyTestX можлива організація та проведення тестування , іспитів у будь-яких освітніх установах ( вузи , коледжі , школи) як з метою виявити рівень знань з будь-яким навчальним дисциплінам , так і з навчальними цілями. Підприємства та організації можуть здійснювати атестацію та сертифікацію своїх співробітників.

MyTestX це - система програм ( програма тестування учнів , редактор тестів і журнал результатів) для створення і проведення комп'ютерного тестування , збору та аналізу результатів , виставлення оцінки за вказаною в тесті шкалою.

Програма легка і зручна у використанні. Всі вчителі та учні швидко і легко освоюють її . Ось слова одного з користувачів програми: « На мій погляд , MyTest досягла досконалого стану : має всі мислимі функції , дуже компактна , її можливості і простота використання перебувають у золотому балансі ».

Програма MyTestX працює з десятьма типами завдань : одиночний вибір , множинний вибір , встановлення порядку проходження, встановлення відповідності, вказівка ​​істинності чи хибності тверджень , ручне введення числа , ручне введення тексту , вибір місця на зображенні, перестановка букв , заповнення пропусків ( MyTestXPro ) . У тесті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких типів , можна тільки один , можна і все відразу. У завданнях з вибором відповіді ( одиночний , множинний вибір , вказівка ​​порядку , вказівку істинності ) можна використовувати до 10 ( включно) варіантів відповіді .

Завантажити програму з сайту виробника

На головну...