Розділ 02. Антикорупційне виховання

Конспект уроку. Аналіз поняття «егоїзм» та «альтруїзм»

Конспект уроку. Ознайомлення учнів зі способами боротьби з корупцією

Конспект уроку. Виховання відповідального ставлення до своїх дій і вчинків

Конспект уроку. З'ясування критеріїв, з урахуванням яких учні планують свою кар'єру

Конспект уроку. Навички вирішення внутрішніх конфліктів

Конспект уроку. Аналіз моральної, аморальної та імморальної поведінки. Етичні аспекти бізнесу

Конспект уроку. Аналіз тексту Ф. Кафки "Як увійти у призначену для нас браму"

Конспект уроку. Виховання активного громадянина шляхом надання інформації про корупцію

Конспект уроку. Соціальна роль і конфлікт соціальних ролей

Конспект уроку з суспільствознавства. Причини корупції в Литві

Конспект уроку. Корупція та історичні умови її появи. Причини та наслідки

Конспект уроку: Освіта проти корупції

Конспект уроку. Принципи, норми доброго й чесного життя

Конспект уроку. Чим відрізняються потреби від бажань, способи реалізації потреб і бажань

Конспект уроку з громадянського виховання: Прийом на роботу

Конспект уроку. Аналіз поняття справедливості, основні принципи справедливості

Конспект уроку. З'ясування відомостей про корупцію, мотивація чесної поведінки

Конспект уроку. Призначення етичного кодексу при регулюванні діяльності різних служб та підприємств

Конспект уроку: Як сказати HI