Тема: Національно - визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої у 1648-1657 рр. Відродження української держави.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

          Повторювально-узагальнюючий урок з історії

                              України     у 8 класі

                               

                                     

                                           Урок - змагання

 

 

 Тема   :Національно - визвольна війна   українського народу проти 

                    Речі Посполитої у 1648-1657 рр. Відродження української

                    держави.

 

 

 Мета  :   1. Повторити й узагальнити вивчений матеріал з теми за схе-

                     мою: передумови - хід подій – результати та змагання з ме-

                     тою систематизації набутих знань.

                    2. Виховувати у учнів інтерес до навчання, почуття справжнь-

                        ого патріотизму і любові до своєї Вітчизни.

                    3. Вчити учнів встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,

                       робити висновки, узагальнювати матеріал.

 Обладнання : портрети Б.Хмельницького та його соратників, дидак-

                      тичний матеріал, атласи з історії України - 8 клас.

 

                                  Хід уроку :  

 

Оргмомент :

·        актуалізація опорних знань (НВВ, роки)

·        тема,мета,завдання на уроці.

·        мотивація навчальної діяльності (суверенна УД )

 

 

 

ІІ. Повторення і узагальнення навчального матеріалу:

 

1.     Історичний тренінг:

У січні 1648 р. на Запорізьській Січі відбулося повстання козаків-

 

знищення польського гарнізону – військова Рада – обрання  Б.Хмель-

ницького гетьманом Украіни. Це був початок НВВ.

·        передумовами НВВ слід вважати…

·        активн.уч.(руш.силами) НВВ були такі верстви…

·        мета козаків…

·        …шляхти…

·        …духовенства,купецтва…

·        селянства…

·        ватажком українського народу у НВВ був…

·        сподвижники Б.Хмельницького…

·        в ході НВВ відбулися такі битви…

·        закінчилася НВВ тим,що… 

 

 

 

 

     1.  Поняття:    Універсали, Україна-Гетьманщина,Переяславська Рада, «Березневі   статті».

 

2. Учні складають хронологічний ланцюжок :Національно-визвольна вій-

на (1 учень задає питання,   2-й відповідає)

 

3. Від команд по 2 учня: знавці герої в НВВ і битв. 1,2,3 учень розповіс-

ти про Жовтоводівську (Корсунську) битву від імені учасника битви.

Придумати історії про цього повстанця. 4,5,6 учні працюють на дошці

- хто швидше і правільніше.

Герої НВВ : 2,4,8,10,11,13,14 – 7 чоловік.

По одному учню - знання карти ( показують по карті, команди зароб-

ляють бали).

 

4.     Дуель : змагання між командами на час ( тайм-кіпер)

 

 

По 2 учня від команди.