Методична розробка по темі: Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням. (професії: «Бармен, офіціант», «Кухар, офіціант»).

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням (професія «бармен, офіціант», «кухар, офіціант». Відкритий урок -«Типи питальних речень»).

 

Процеси демократизації суспільства, розвиток інформаційних технологій ставлять перед загальноосвітніми закладами формувати новий тип випускників здатних самостійно та критично мислити, адекватно реагувати на події навколишнього світу, відкритих до незалежного спілкування, здатних відстоювати свою думку. Виходячи з цього змінюється позиція вчителя ,який координує навчально - виховний процес.

Загалом критичне мислення розпочинається створенням проблемної ситуації, наслідком якої є її розв'язання, що й стимулює сам процес мислення. Критичне мислення формується на підґрунті знань, базовій інформації без чого неможливе сприйняття, розмірковування та аргументація. Здатність сприймати та аналізувати думки інших, компетентність, небайдужість у сприйнятті подій, незалежність думок, допитливість, здатність до діалогу і дискусії - основні ознаки людини, що мислить критично.

 

Знання іноземних мов значною мірою сприяє всебічному розвитку особистості, оскільки створює умови для вільного спілкування. Саме вільне спілкування являється невід'ємною частиною професіоналізму таких професій як «Бармен, офіціант»,«Кухар, офіціант».Сучасне комунікативно орієнтоване викладання мов продовжує звертати увагу на підготовку учнів, в тому числі даних спеціальностей до використання англійської мови в реальних життєвих ситуаціях за допомогою створення на уроках  іноземної мови якнайбільшої кількості реальних ситуацій спілкування, тобто діалогів, і заохочення учнів в них.

Діалог – це розмова двох і більше осіб в межах заданої ситуації, вміння реагувати на репліки співрозмовника, стимулювати його до продовження розмови .Методисти справедливо стверджують, що вивчення усного мовлення слід розпочинати з діалогу, оскільки ми з самого початку представляємо учням іноземну мову як процес, як нову форму спілкування. Навчаючись діалогу і способам творення поширених реплік діалогу (монолог в діалозі), учні поступово і вільно повинні переходити до вільної бесіди, що і є ціллю навчання усного мовлення.

 

В діалогах використовуються спеціальні слова -  слова, що заповнюють паузу: well ,as you know,you see,it's like this і т. д. Також для діалогів характерні мовні кліше, які використовуються для того, щоб розпочати діалог, привернути до себе увагу ,зняти відтінок категоричності своїх суджень,виразити згоду чи заперечення, сумнів, співчуття(I say, look here, as far as I know, I believe, I should say, to my mind, in my opinion, if I am not mistaken і т.д.). Логічна структура діалогу – це завжди сукупність реплік, яких мусить бути не менше двох. Репліки бувають спонукаючи (стимулюючі, репліки-стимули) і зворотні (реактивні, репліки-реакції ). Вони відрізняються лише умовами формування. Репліка–стимул виходить з життя певної ситуації, що стосується двох співрозмовників (наприклад, висловлювання клієнта стосовно закладу (кафе, ресторану тощо ), кухні, обслуговування і т.д.) В таких ситуаціях і з'являються такі репліки-стимули, як «How could you work here during five years?», «What's a beautiful hall for my party?», «How delicious food in your restaurant?» і т. д. Таку репліку співрозмовник (тобто клієнт) вибирає сам. Вибір визначається ситуацією і мовленнєвим наміром того, хто розпочинає діалог. Вибір реплік в нього безмежний, а відповідач (бармен, офіціант), навпаки, обмежений у виборі. Його репліка має бути логічно пов'язана з реплікою-стимулом. Це може бути відповідь, згода, заперечення, уточнююче запитання, прояв солідарності, співчуття, радості і т.д.