Тема: Святкування Нового року.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Тема: Святкування Нового року.

Мета: Активізувати монологічне і діалогічне висловлювання з метою контролю

            засвоєння даного лексичного матеріалу на базі всього пройденого граматичного

            матеріалу з виходом на рівень вільного володіння лексикою з теми „ Новий рік„   

            Закріпити знання граматичних форм .

           Практикувати учнів в аудіюванні тексту з метою отримання загального    

          уявлення щодо  прослуханого та максимально повного й точного розуміння всієї  

          інформації , що  міститься в тексті

          Розвивати вміння самостійно формувати навчальні задачі, робити порівняльну               

           характеристику.

           Розвивати навички діалогічного, монологічного мовлення.

          Розвивати творчі здібності учнів.

         Виховувати культуру спілкування на іноземній мові, працелюбність, охайність,

         уміння доводити справу до кінця.

 

Обладнання : підручник, зразки новорічних листівок англійською мовою ,

                         “ My good intentions “, текст для аудіювання „A letter from England „

                         True or False“запис пісні „Jingle Bells” , реферати, 

                          „ Put the Sentences in order”, „Finish the sentences”,.

 

Хід уроку

 

 

І.Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

 

Aim         1.Повідомлення теми та мети уроку

 

    The topic of our today’s lesson is “The New Year`s Day “

    By the end of the lesson you will be able :

 

üTo recognize , understand the words , when listening the informal letter ;

üTo understand the gist and details of the text for listening;

üTo recognize , understand the words , when reading;

üTo participate in common conversational exchange.

                             

Warmup 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

 

1) So , let`s start our work. But mind the rules of the lesson.

 

vSmile a lot;

vCommunicate with classmates;

vEnjoy reading;

vMove and participate actively the classroom;

vBe creative;

vWrite the home task.

 

1) Pronunciation drill. Фонетичне відпрацювання вірша.

 

We wish you Merry Christmas!

 


We wish you Merry Christmas!

We wish you Merry Christmas!

We wish you Merry Christmas!

And a happy New Year!

Good tidings to you

Wherever you are!

Good tidings for Christmas!

And a happy New Year!

 

2) Discussion. Бесіда за змістом вірша.

 

 T. Do you like to receive greetings from your friends and relatives?

     Do you like to send greetings to your friends and relatives?

     What do you usually wish in your greetings for New Year?

     Can you turn to your neighbour with New Year greeting?