Розробка уроку з англійської мови за темою “meet my friends” перевірка домашнього читання в 5 класі за підручником О. Карп’юк з використанням мультимедійного обладнання та інтернету on-line.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Розробка уроку з англійської мови за темою “meetmyfriends” перевірка домашнього читанняв 5 класі за підручником о. Карп’юк з використанням мультимедійного обладнання та інтернету on-line.

Тема. “Meet My Friend”.

Підтема: Перевірка домашнього читання. “A Friend in need is a friend indeed”.

Цілі уроку:

Практична: Проконтролювати домашнє читання. Вчити висловлювати іноземною мовою своє ставлення до прочитаного. Удосконалювати навички читання та усного мовлення, використовуючи зорові опори.

Освітня: формувати уявлення учнів про таке граматичне явище як форми дієслів, неправильні дієслова.

Розвиваюча: Розвивати мислення та увагу.

Виховна: Виховувати бажання бути справжнім другом.

Обладнання: підручник для 5 класу (О. Карп’юк , видавництво «Астон», 2005 рік), персональний комп’ютер, мультимедійний проектор 1, екран, Інтернет On-Line, презентація “A Friend in need is a friend indeed”, роздавальні картки.

 

Хід уроку.

I. Введення в урок.

1.Вводна бесіда за темою  уроку.

Teacher:

1.There is a proverb: “A Friend in need is a friend indeed”. Do you know its Ukrainian equivalent? Have you got friends? Are they real friends? Why do you think so? Do you think you are good friends?  

2. Повідомлення теми та завдань уроку.

Teacher: We’ll talk about friendship and real friends at our today’s lesson.  We’ll read the text about real friends- Brother Rabbit and Brother Goat. We’ll also

vdiscuss the problems covered in the text;

vpractice new vocabulary in speech;

vrevise grammar-regular and irregular verbs and their forms;

vdo exercises on the text.

3. Створення календаря On-Line 2.    [http://www.starfall.com/n/holiday/calendar/load.htm?f&n=main]   

За допомогою Інтернет сторінки Starfall учні з’ясовують день тижня, дату та записують у зошити. Ця сторінка оновлюється кожного дня.

 

II. Основна частина уроку.

1.     Checkup. Перевірка домашнього завдання.

We’ll start our lesson with a song “A friend is the best thing to have.”

You had to learn the words of this song at home.

Робота з підручником. Exercise 4, page 35.

Учні слухають касету-аудіододаток до підручника та співають пісню.

A friend is the best thing to have,

A friend is the great thing to be,

If you have a great friend

From beginning to end,

You can be as lucky as me!

A friend is the best thing to know,

A friend will always be there,

If you have a great friend

From beginning to end,

You’ll always have someone who cares!