Тема. У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві?

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві

Мета уроку:

üзбагатити знання учнів про багатокультурну державу та поліетнічне суспільство, на практичних прикладах розкрити зміст понять «патріотизм», «шовінізм»;

üпродовжити вчити учнів працювати з текстом, виділяти головне, находити відповіді на питання, вдосконалювати вміння висловлювати свою думку та поважати інші думки;

üспонукати учнів замислитися над важливістю міжкультурного порозуміння та рівноцінністю всіх людей, незалежно від національної або релігійної приналежності.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

Øрозповідати, чому Україна є багатокультурною державою;

Øобґрунтовувати необхідність толерантних міжетнічних та міжкультурних відносин в Україні;

Øпояснювати відмінність між поняттями «патріотизм» та «шовінізм»;»«»

Øнаводити приклади проявів поваги до національних традицій, звичаїв та обрядів інших народів.

 

Обладнання:

·      фотографії (малюнки) дітей в національних костюмах народів, що проживають в Україні;

·      виставка «Україна – наш спільний дім» (складається на уроці з робіт, виконаних дітьми вдома як попереднє домашнє завдання, та аркушів у вигляді цеглин з надрукованими назвами моральних чеснот (повага, дружба, співпраця, добросусідство, толерантність, взаємодопомога, розуміння, рівність, злагода, довіра, солідарність та ін.);

·      плакат до вправи «Сучасний плакат у Кельні»[1];;

·      діаграма «Національний склад населення України за даними перепису 2001 р.»;

·      роздатковий матеріал для учнів (на кожну парту): витяги із Конституції України (ст. 10, 11, 12) та Закону України «Про національні меншини в Україні» (ст. 1, 2, 3, 6, 15).

Попереднє домашнє завдання:

Учні в малих групах отримують завдання представити на окремих аркушах А4 одну з національностей, що мешкають в Україні, відобразивши на свій розсуд символи або національні візерунки, національні костюми, портрети відомих громадян України даної національності, прислів’я, пісню національною мовою, фото чи малюнки національних звичаїв або свят тощо.[1] Енвер Джуліман та Лілліан Юрт. Навчання молоді правам людини. Посібник для організаторів освітніх заходів з прав людини для молоді. / За ред. С.Бурова, К.Рєуцького. – Харків: Права людини, 2009, с 85.

 

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

üМотивація - бесіда з змістом фото в підручнику , с. 175, - 5 хв.

üЕтика відносин між народами в демократичному суспільстві. Робота із словником (визначення понять), аналіз діаграми «Національний склад населення України за даними перепису 2001 р.». Опрацювання витягів з нормативно-правових документів, обговорення – 10 – 12 хв.

üВправа «Сучасний плакат у Кельні» – 5-7 хв.

üПрезентація домашніх завдань і «будування» Спільного дому націй і народностей України, оформлення виставки «Україна – наш спільний дім» – до 15 хв.

üПідведення підсумків уроку – 5 хв.

üІнструкції щодо виконання домашнього завдання – 3 хв.