Тема уроку: Атмосферний тиск

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Тема уроку:      

 

Атмосферний тиск

Дидактична мета уроку:

Сформувати поняття про атмосферний тиск, пояснити його існування на підставі молекулярно-кінетичних уявлень. Навчити учнів розпізнавати явища природи, обумовлені атмосферним тиском.

Розвивальна мета уроку

 Розвивати логічне мислення, формувати  інформаційну компетентність.

 

Тип уроку :   

 Комбінований урок

Технічні засоби:

 Комп'ютер, мультимедійний проектор або інтерактивна дошка

Демонстрації:

 Віртуальні досліди-запитання, що ілюструють закон Паскаля, залежність гідростатичного тиску від глибини, незалежність його від форми посудини.

Досліди (реальні та віртуальні), що підтверджують існування атмосферного тиску: утримання води у перевернутій склянці, закритій аркушем паперу, «засмоктування» яйця в колбу, підіймання води за поршнем у трубці, дослід з магдебурзькими  півкулями тощо.

 

 

Структура уроку :

1. Організаційна частина

- 1 хв.

 

2.Вибіркова перевірка домашнього завдання    ( тестові завдання декільком учням та опитування класу)

- 10 хв.

 

3. Актуалізація знань учнів

- 5 хв.

 

4. Вивчення нового матеріалу

- 22 хв.

 

 - Поняття атмосферного тиску.

 ( 4 хв.)

 

- Вимірювання атмосферного тиску.

( 5 хв.)

 

- Одиниці вимірювання атмосферного тиску.

(5 хв.)

 

- Залежність  атмосферного тиску від висоти.

(4 хв.)

 

- Прилади для вимірювання атмосферного тиску.

( 4 хв.)

 

5.Закріплення нового матеріалу

 -5 хв.

 

6. Підсумки уроку

- 1 хв.

 

7. Домашнє завдання

- 1 хв.

 

Хід уроку

1. Організаційна частина

Організація класу до проведення уроку.

2. Вибіркова перевірка ДЗ

[ Індивідуально тестові завдання за комп'ютерами виконують декілька учнів (залежно від кількості комп'ютерів у класі). Учитель проводить фронтальне опитування класу (із застосуванням засобів мультимедіа. Один з варіантів індивідуальних тестових завдань (програма MicrosoftOfficeExcel) додається.]

?  Згадайте, яка фізична величина називається тиском?

?  Що таке гідростатичний тиск?

?  У чому полягає закон сполучених посудин для однорідної рідини?

? Чи виконуєтьсязакон сполучених посудин для однорідної рідини у наступному випадку:                              Поясніть.

 

 

? Чи можна стверджувати, що у сполучених посудинах поверхні однорідної рідини завжди встановлюються на однаковому рівні?

[Віртуальна демонстрація]

? У чому полягає закон сполучених посудин для різнорідних рідин?

[Учні записують формулу для гідростатичного тиску, пояснюють закон.]

·                        Наведіть приклади сполучених посудин у природі й техніці.

[Віртуальна демонстрація]

·                        Поясніть, які закони фізики підтверджують досліди?

[Відеозапитання]