Тема: Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Урок фізики у 9 класі

Тема: Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.

Мета:        Дидактична: Продовжувати формувати в учнів уявлення про       

магнітні явища; познайомити учнів з властивостями постійних магнітів; сформувати наукове уявлення про магнітне поле; пояснити походження та властивості магнітного поля Землі.

Розвивальна: Розвивати в учнів довільну увагу, мислення (уміння

аналізувати, порівнювати, проводити аналогії, робити висновки), пізнавальний інтерес (на основі фізичного експерименту).

Виховна: Формувати науковий світогляд, збуджувати інтерес

до вивчення фізики.

Тип уроку: комбінований.

Оснащення: на столах учнів плоскі прямі магніти, банка з металевими опилками, скріпки, картон, цвяхи; дугові магніти; магнітна стрілка; картки з опорним конспектом; картки для самоконтролю. Підручник Фізика-9. В.Д.Сиротюк.

 

Конспект уроку

Етапи уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

1. Організаційний етап

Привітання учнів, організація робочого місця.

Вступне слово вчителя.

Друзі, ви вже третій рік вивчаєте фізику, кожного уроку, дізнаєтесь все більше про явища природи, намагаючись дати відповіді на питання, що турбувало людство сторіччями. Ми вже познайомилися з вами з механічними, тепловими, світловими й електричними явищами. Сьогодні познайомимось з вами з явищами магнітними.

Учні уважно слухають

2. Мотивація навчальної діяльності.

Слова вчителя.

Магнетизм, як явище, було відоме людям ще з п’ятого сторіччя до нашої ери. Надзвичайні властивості магнетика (одного із видів залізної руди) використовувати в Древньому Китаї, а потім і в інших країнах, для виготовлення компасів. Магнітам присвоювали магічні властивості, їхньою дією пояснювали незрозумілі явища природи, робили спроби лікувати хворих.

Але вперше властивості магніту були описані в роботі англійського фізика, вченого та лікаря Вільяма Гільберта «Про магніт, магнітні тіла та великий магніт Землі», яка побачила світ в 1600 році.

В роботі він доводить, що для пояснення нахилення магнітної стрілки треба розглядати Землю, як величезний магніт. Наводить приклади найпростіших властивостей магнітних матеріалів. А саме:

1)    магнітне притягання та відштовхування притаманне залізній руді, залізу, сталі та деяким сплавам;

2)    магніт має два полюси: північний та південний;

3)    різнойменні полюси магніту притягуються, а однойменні – відштовхуються.

4)    вільно підвішений магніт орієнтується відповідним чином відносно сторін світу.

Сьогодні ці властивості ми перевіримо з вами на дослідах.

Учні уважно слухають

 

1. Вивчення нового матеріалу

1. Учитель проводе інструктаж з ТБ.

2. Учитель звертається до учнів і повідомляє, що по-перше треба з’ясувати, а що таке постійний магніт.

Постійний магніт – це тіло, довго зберігає намагніченість.

Форми магнітів: плоскі прямі (штабові), підковоподібні, плоскі, тороідальні (учитель показує магніти).

3.    Давайте проведемо дослід (1).

Приблизьте магніт до учнівської гумки, пластмасової ручки, металевих опилок, скріпок. Що ви спостерігаєте?

Предмети, які містять залізо, сталь притягуються магнітом. Такі речовини називаються феромагнетиками.

4. Для проведення досліду (2) розмістіть на цвяхах, які у вас лежать на парті, магніт. Що ми спостерігаємо?

Ті ділянки магніту, де магнітна дія найбільша, називають полюсами магніту. Зверніть увагу, а чи багато цвяхів притягнулося в середній частині магніту?

На середині магніту цвяхів майже не має. Така ділянка, де не має магнітної дії називається середньою лінією магніту.

5.    Давайте проведемо експеримент (3) (фронтально) та з’ясуємо як буде поводитися вільно підвішений магніт

Що ми бачимо?

Якщо близько не має феромагнетиків, то він завжди займає одне і теж положення в напрямку Північ – Південь. Полюс магніту направлений на північ називають північним (N), а на південь – південний (S). Демонстраційні магніти, як правило, зафарбовують у два кольори: з боку північного полюсу – в синій, а з боку південного – в червоний.

6. З питаннями:

1) магнітне поле Землі;

2) магнітні полюса Землі;

3) магнітні бурі,

  учитель пропонує учням ознайомитися самостійно (Див. с.122 пар. 27 підручника Фізика-9, В.Д.Сиротюк. Київ. Зодіак – Еко.2009)

 

 

 

7. Учитель звертає увагу учнів на дослід (4) (фронтальний). Підносимо до магнітної стрілки полюс магніту. Північний полюс стрілки відштовхується від північного полюсу магніту, а притягується до південного.

Різнойменні магнітні полюси двох магнітів притягуються, а однойменні – відштовхуються. Магніти взаємодіють між собою, так як навколо кожного з них існує магнітне поле. Який же вид має магнітне поле?

Для цього проведемо наступний дослід (5). Розмістіть на столі два магніту на одній лінії так, щоб вони дивились один на одного різними полюсами. Накрийте їх картоном та розсипте на листку металеві опилки. Що ви спостерігаєте?

Опилки розташувались в виді замкнутих ліній, які називаються магнітними лініями.

Зверніть увагу на малюнки 149, 150 та ст. 125 підручника, де показані магнітні спектри різних магнітів. Як направлені магнітні лінії?