Нестандартний урок-подорож по темі «Нітрати»

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Анотація

 

Нестандартний урок-подорож по темі «Нітрати» з використанням елементів методик формування критичного та креативного мислення.   Подорожуючи Країною Нітратів, учні вивчають номенклатуру, фізичні та хімічні властивості солей нітратної кислоти, практичне використання цих речовин у житті людини, негативний вплив нітратів на здоров’я, шляхи зменшення вмісту нітратів у овочах. Ознайомлення із проектами «Нітрати — наші друзі» і «Нітрати — наші вороги» закінчується пошуком відповіді на питання: «Як потрібно ставитися до нітратів?». Вправа «Точка зору» розвиває критичне мислення учнів, привчає аналізувати об’єкт чи явище з різних точок зору. Обговорення проблемної ситуації та завершення незакінчених запитань активізує нестандартне, творче мислення. Тема «Нітрати» є важливою в курсі хімії і відіграє велику роль у формуванні інформаційної компетентності, яка передбачає не тільки вміння здобувати інформацію, а й осмислювати та використовувати її в житті, сприяє підвищенню інтересу до предмета та активізує розумову діяльність учнів. Адже сучасна людина повинна мати необхідні знання про речовини, які впливають на якість питної води та продуктів харчування, вміти конструктивно використовувати ці знання.

 

Методична розробка уроку

Тема: Нітрати

 

Цілі: оволодіння учнями новими знаннями про номенклатуру, фізичні, хімічні властивості та застосування нітратів, формування в учнів навиків складання хімічних рівнянь реакцій термічного розкладу нітратів; на прикладі нітратів обговорити проблему забруднення продуктів харчування хімічними речовинами, ознайомити із запобіжними заходами потрапляння в організм людини;

 

розвивати креативне і критичне мислення, вміння самостійно аналізувати, робити висновки, сприяти розвиткові вміння виділити головне в пізнавальному об’єкті та розглядати його з різних точок зору; формувати вміння швидко і чітко формулювати свої думки, логічно викладати їх і обстоювати свою точку зору; вдосконалювати навики самостійної пошукової діяльності під час роботи з додатковими джерелами інформації;

 

виховувати бережливе відношення до власного здоров’я , формувати переконання правильно поводитися з хімічними речовинами в побуті, використовувати їх у відповідності до інструкцій; формувати в учнів екологічне мислення, виховувати свідому громадянську позицію, небайдужість до екологічних проблем нашого регіону і України в цілому.

 

Тип уроку: вивчення нових знань

Форма проведення: урок-подорож

 

Обладнання: стенди «Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва» і «Витискувальний ряд металів», речовини калій нітрат і натрій нітрат (демонстрація), дидактичні матеріали плакат «Карта подорожі», таблиця «Хімічні властивості нітратів», «Різнорівневі завдання по темі «Нітрати», «Тест «Нітрати»

 

 

Структура уроку

 

І. Організаційний етап.

 

ІІ. Розминка. 

Вміння виділяти спільні та відмінні ознаки досліджуваних об’єктів допомагають пізнати світ. Такі вміння можна розвивати, виконуючи спеціальні вправи.

Знайдіть загальне закінчення, яке містить три букви для всіх перерахованих слів:

 

 

В

И

В

Ч

*

*

*

 

М

І

Р

К

У

В

*

*

*

А

Н

А

Л

І

З

У

В

*

*

*

 

 

 

 

 

(Відповідь: вивчати, міркувати, аналізувати.)

Уміння знаходити загальне та помічати відмінності нам знадобиться на сьогоднішньому уроці. Переконайтеся в цьому самі.