Урок-турнір у 9 класі «Хімічні властивості алкенів та алкінів»

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

ТЕМА: Хімічні властивості алкенів та алкінів

 

Клас: 9

Мета уроку: навчальна:закріпити знання учнів про номенклатуру, ізомерію та будову молекул алкенів та алкінів, ознайомити з хімічними властивостями ненасичених вуглеводнів на прикладі етилену та ацетилену;

розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення, уміння нестандартного мислення;

виховна: виховувати творчий підхід до навчання, колективізм, інтерес до хімії.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань

 

Форма проведення: хімічний турнір

 

Обладнання: дидактичні матеріали: картки із завданнями з хімії, комп'ютерна презентація ходу уроку, комп'ютерні програми «Chemsk» («Будова молекул етилену та ацетилену») та «Віртуальна лабораторія», клей, маркери, ватмани – заготівки для створення проектів «Алкени», «Алкіни»

 

Методи: інтерактивні методи навчання: робота у групах, ігри, метод проектів

 

Хід уроку

І Організаційний момент

Клас  ділиться на 6 рівних груп , у кожній групі визначено лідера, доповідача, секретаря. Протягом уроку учні складають проекти «Алкени», «Алкіни».

 

ІІ Основна частина уроку

2.1 Актуалізація і коригування знань учнів

На перфокартах наведені формули органічних сполук. Учні, користуючись загальними формулами алкенів та алкінів, записують формули речовин за їх назвами, передаючи картку із завданнями один одному за годинниковою стрілкою в групі.

Три групи одержують перфокарту №1, інші три – перфокарту №2

Перфокарта №1

 

етен

 

пентен

 

гептен

 

пропен

 

нонен

 

Перфокарта №2

 

пропін

 

октин

 

етин

 

гексин

 

бутин

Результати вивішуються на проекти «Алкени», «Алкіни».

Гра «Сніжний ком»

 

 

Кожна група отримує дві картки із завданням.

Серед наведених речовин викресліть формули алкенів.

СН3ОН

СН4

С2Н4

С2Н2

С3Н6

С4Н9ОН

С6Н12

НСООН

С5Н11ОН

 

 

 

Серед наведених речовин викресліть формули алкінів.

СН3СОН

С4Н6

С2Н5СООН

С2Н5СОН

С3Н4

С6Н6

С3Н7СОН

С5Н8

НСОН

 

Після розв’язання завдань учні приклеюють картки на проекти «Алкени», «Алкіни».

 Один учень з групи витягує з мішка картку із завданням, яке розв’язують цілою групою. Завдання: напишіть структурні формули запропонованих органічних речовин.

1. 3-метил-1-пентин

2. 3,3-диметил-1-бутин

3. 3,4-диметил-1-гексин

4. 3,3-диметил-1-бутен

5. 3-метил-2-пентен

6. 2,3-диметил-2-бутен

Результати вивішуються на проекти «Алкени», «Алкіни».