Інформатика. 11 клас. Табличний процесор. Урок № 2. Тема уроку: Виконання обчислень в середовищі табличного процесора.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Тема шкільного курсу:  Інформатика. 11 клас. Табличний    процесор.

Урок № 2  (номер уроку в темі)

Тема уроку:

 Виконання обчислень в середовищі табличного   процесора.  

Мета уроку:

Учбова: 

Навчити дітей виконувати обчислення в середовищі табличного процесора.

Виховна :

Виховати у дітей естетичне оформлення файлу, створеному у середовищі   табличного процесора   .

Розвиваюча:

Навчити    дітей як   використовувати    табличний процесор на уроках   з фізики, та математики.

 

 

Обладнання до уроку:

- проектор, 

- підставка    під проектор, 

- ноутбук,

- проекційний     екран, 

- лазерний вказівник,

- затемнення на вікнах, (зокрема жалюзі) ,

- програмний засіб  Inmarket Navigator  v.3.0,

- учнівські    робочі     комп’ютери   з завчасно встановленим відповідним програмним забезпеченням,

- кольорові   фішки.

 

Тип уроку: урок   з нелінійною структурою. .

 

Компетенції     учнів на уроці:

Основні   поняття

Основні знання

Основні вміння

Функція в табличному процесорі.

 

Використання   поняття функції    в   учбовій діяльності.

Вести   обчислення   різної складності в середовищі   табличного процесора.

 

Умовні позначення: О – оргмомент;                                                                   

                                      А – актуалізація опорних знань;

                                      П – пояснення нового матеріалу;

                                      Ф – формування досвіду;

                                      Кр – корекція;

                                      Кн – контроль;

                                      Пд – підсумок.

                                     ТБ-   техніка     безпеки;

                                     ВО - вправи   для очей

 

На   початку     уроку, після   оголошення теми, вчитель   роздає   дітям картки, і   ті діти, які знають , як   можна виконати    необхідні завдання, працюють   самостійно. Всі    інші - разом.

 

Хід уроку:

По-точна хвили- на уроку

Струк-турний еле-мент уроку

Діяльність

Технологічний коментар

Вчителя

Учня

0–3

 

3–9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-30

 

 

 

 

 

30-42

 

 

 

42-44

44-45

О

ТБ

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф

 

 

 

 

 

 

 

П

Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр

К

 

 

 

 

Кр

К

ВО

 

Пд

 

 

Задає   підібрані завчасно    питання    дітям.

1). Що таке    табличний   процесор?

2) Привести приклади програм,    що   є ЕТ ?

3) Чим ЕТ   відрізняється від    звичайної таблиці?

4) Що таке книга в ЕТ ?

5) Що таке лист в ЕТ ?

6) Що таке чарунка в ЕТ ?

7) Що таке   чарунка в ЕТ ?

8) Що таке діапазон чарунок?

9) Данні якого типу   можна вводити в ЕТ ?

10) Як відбувається копіювання в ЕТ ?

 

 

Організовує роботу у четвірках за картками (див. Додаток1)

 

І пара учні самостійно розбирають, як виконати завдання №1,

ІІ пара аналізує як   виконати завдання №2

 

 

 

 

 

 

Обговорення виконаної роботи:

Ÿ Як   обчислити значення функції, що містить   корінь?

Ÿ Яких правил слід   дотримуватись при записі   дробового   виразу в чисельнику   якого   є більше, ніж один    доданок?

Ÿ Як записується дія   ділення?

Ÿ Як записується корінь?

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонує виконати   завдання групам - навпаки.

 

 

 

 

Пропонує самостійну    роботу

              Завдання № 3, №4, №5

 

 

Підсумок уроку, виставлення   оцінок   тим, хто працював   самостійно.

Домашнє завдання:

(в залежності   від підручника, за   яким працює      вчитель, обираються   завдання з розглядуваної     теми вчителем). 

«Рятівник» с.57-59, підручник: с. 388-391.

 

 

 

 

 

 

Відповідають на питання     запропоновані вчителем з місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працюють з програмою Inmarket Navigator парах і складають власний конспект (у разі   необхідності)

Обчислюють приклад для самостійного опрацювання

Учень з першої пари пояснює шлях виконання 1 завдання учневі з другої пари, а також свій приклад і навпаки.

 

Захищають свою роботу

 

 

 

 

Виконують самостійну роботу кожен за своїм комп`ютером

 

 

Підготовка до пояснення нового змісту

 

 

 

 

 

Актуалізація навчального досвіду

 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах

 

 

 

 

 

 

 

Взаємодія учнів у динамічній групі:

І

І

ІІ

ІІ

У разі необхідності, користуються проектором.

 

 

 

 

Відповіді до завдань  вчитель проектує на екран.