7 клас. Алгебра. Тема. Винесення спільного множника за дужки

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF) 

 

7 клас

Алгебра

Тема. Винесення спільного множника за дужки

Мета: навчити учнів застосовува­ти даний спосіб під час розв'язування задач,

   розвивати внутрішню мотивацію учнів до теми, що вивчається;

• навчити учнів прогнозувати очікувані результати уроку;

 • відтворити необхідні знання та вміння для досягнення ре­зультатів уроку.

 

Очікувані результати:

вміти використовувати спосіб під час розв'язування задач в стан­дартних ситуаціях,

в нових, змінених умовах

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь і навичок.

 

ХІД УРОКУ

1. Мета етапу: створення сприят­ливого психологічного клімату на уроці.

Вітання з учнями.

 Кожному з вас хочу побажа­ти, щоб на цьому уроці ви були:

«У» — усміхненими;
«С» — спокійними;
«П» - прогресивними;
«І» — ініціативними;
 «X» — хоробрими.      

Іншими словами, я бажаю вам УСПІХУ! І не тільки на уроках математики, бо, якщо звернутися до слів філософа Е. Ільєнкова, то можна зазначити: «Досягнення успішного результату під час роз­в'язування задач — зовсім не при­вілей математики. Усе людське життя — це не що інше, як постій­не бажання досягти успіху у вирі­шенні нових питань та проблем».

Діти, підніміть руку, хто бажає до­сягти успіху?

 Я теж бажаю досяг­ти успіху.

Отже, бачу: це питання є важли­вим для нас, тож давайте обгово­римо його та запропонуємо скла­дові успіху.

Стратегія « Асоціативний кущ».

 (Діти висувають пропозиції, скла­дається асоціативний кущ, учитель теж може, запропонувати складові успіху, наприклад «само­контроль», «співпраця», «доскона­ла підготовка», мета).

Потисніть руки один одному для подальшої співпраці.

 

2       Мета етапу:

 організувати ціле­спрямовану діяльність учнів:

   розвивати внутрішню мотивацію учнів до теми, що вивчається;

• навчити учнів прогнозувати очікувані результати уроку;

 • відтворити необхідні знання та вміння для досягнення ре­зультатів уроку.

Підготуємо наші зошити до робо­ти. Пам'ятайте, що під час роботи з діловою документацією до успі­ху веде старанне, охайне, уважне ставлення до цієї справи.

Запис дати та теми.

Як ми визначили, для досягнення успіху нам потрібно сформулюва­ти мету. Я сформулюю її з точки зору нашої спільної навчальної діяльності: вміти використовувати спосіб під час розв'язування задач в стан­дартних ситуаціях, в нових, змінених умовах

 Сформу­люйте і ви нашу мету, користую­чись словами «знати», «вміти».

Мотивація. Ми з'ясували, чого хочемо досягти,

Оскільки ця тема вивчається не перший урок, звернемось до нашого до­свіду, відтворимо знання , щоб скористати­ся ними в подальшій роботі.

Бліц- опитування по ланцюжку « Перевір себе»

 ( вийшли й утворили ланцюжок)

1.     Що означає розкласти многочлен на множники?

2.     Який спосіб розкладання многочлена на множники вам відомий?

3.     Яка властивість лежить в основі способу винесення спільного множника за дужки?

4.     Розкласти на множники многочлен: