Програма факультативного курсу з математики «Розв’язування нестандартних задач» (для учнів 10 -11 класів загальноосвітніх шкіл)

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Пояснювальна записка

Факультативні заняття з математики напрямлені на розширення, поглиблення та корекцію знань учнів з математики у відповідності до їх потреб, а також підвищення пізнавальної діяльності.

Пропонована програма призначена для організації роботи з учнями, які навчаються за різними профілями та мають бажання добре підготуватися до серйозного випробування з математики та успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання .

Програма факультативного курсу допомагає розширити вивчення програмового матеріалу, доповнити базову програму з математики новими темами, забезпечити повторення всього курсу математики, посилити практичну сторону застосування теоретичних знань при розв’язуванні задач різного рівня складності.

Вивчення курсу «Розв’язування нестандартних задач» сприятиме розвитку науково-теоретичного мислення та виробленню практичних навичок застосування математичного апарату до розв’язування завдань державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Одним із головних завдань курсу є забезпечення умов для досягання кожним учнем практичної компетентності

Мета курсу:

 • розвиток математичних здібностей учнів;
 • формування алгоритмічного мислення та високої логічної культури;
 • вироблення навичок самостійної роботи при розв’язуванні задач;
 • перенесення засвоєних знань на розв’язування складних та нестандартних задач;
 • якісна підготовка до незалежного зовнішнього тестування з математики.

Після вивчення курсу учні повинні

знати:

 • математичні факти;
 • основні алгоритми та методи розв’язування алгебраїчних та геометричних задач з необхідним обґрунтуванням ;

вміти:

 • оволодівати необхідною інформацією для розуміння постановки математичної задачі;
 • проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі;
 • розв’язувати завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;
 • використовувати набуті знання і вміння в незнайомих ситуаціях;
 • узагальнювати й систематизувати набуті знання;
 • самостійно розв’язувати нестандартні задачі і вправи;
 • приймати рішення та вибирати оптимальне.

 Для реалізації програми рекомендована кількість годин:

                             10 клас 1 год на тиждень, 35 год на рік

                             11 клас 1 год на тиждень, 30 год на рік

Для 11 класу пропонується 30 годин на рік з урахуванням термінів проходження зовнішнього незалежного тестування.

 

Орієнтовний тематичний план 

Клас

Назва теми

Кількість годин

10

1.

Многочлени

4

 

2.

Метод інтервалів

4

 

3.

Задачі з параметрами

6

 

4.

Тригонометрія

6

 

5.

Ірраціональні рівняння , нерівності та їх системи

5

 

6.

Показникова функція

5

 

7.

Логарифмічна функція

5

 

 

 

 

11

1.

Планіметрія

4

 

2.

Стереометрія

3

 

3.

Похідна

8

 

4.

Первісна та інтеграл

3

 

 

5.

Розв’язування стереометричних задач із застосуванням тригонометрії

 

6

 

6.

Розв’язування прикладних текстових задач.

6