Шипілова І.Ю. Використання комп’ютерних технологій на уроках математики: Методичний посібник; 2009. – с.40.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Рекомендовано Управлінням освіти і науки Луганської одлдержаміністрації 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

В.І. Убійко – методист учбово – методичного центру профтехосвіти;

Н.Г.Аркатова – методист Алчевського вищого професійного училища №40 

 

Шипілова І.Ю.

Використання комп’ютерних технологій на уроках математики: Методичний посібник; 2009. – с.40. 

 

В наданому посібнику презентовано матеріал з досвіду роботи викладача І категорії, старшого викладача Алчевського вищого професійного училища №40 Шипілової Інни Юріївни з використання комп’ютерних технологій на уроках математики.

Для викладачів математики.

Друкується за рішенням навчально – методичної ради ВПУ №40 протокол № 2 від 28.10.09 року.

 

ЗМІСТ

Передмова __________________________ 6

Розділ 1. Теоретичні засади з використання комп’ютерних технологій на уроках математики_________________   7

Розділ 2. Методичні розробки бінарних уроків     ___________ 11

                Уроки на тему:

-      Перетворення симетрії у просторі. Симетрія в природі і будівництві. Практична робота “Графічний редактор Paint”. ________________12

-      Многогранник та його елементи з використанням практичних вмінь та навичок роботи на комп’ютері в графічному редакторі Paint та текстовому редакторі Word_____________________________________17

-      Контрольна робота з геометрії на тему “Многогранники” з використанням практичних вмінь і навичок роботи на комп’ютері в текстовому редакторі Word та графічному редакторі Paint. _________________________________________  23

-      Об’єми тіл обертання. Практична робота з інформатики «Створення  презентації в програмі Power Point». _____________________________30

Література ___________________________39

 

Передмова

                  Працюючи над проблемою “Комп’ютерна підтримка при вивченні математики», я не випадково обрала саме цю проблему. Комп’ютер стає невід’ємним атрибутом багатьох робочих місць. Комп’ютерні технології інтенсивно запроваджуються як у традиційних галузях виробництва, так і в нових, виникнення яких неможливо уявити без застосування комп’ютерної техніки.

                  Викладаючи у ВПУ №40 математику та інформаційні технології, я вирішила об’єднати ці дисципліни, тому що вони дуже пов’язані між собою, і тим самим заохотити учнів до цікавого вивчення математики, а саме геометрії, так як відомо, що більшість дітей не розуміють геометрію чи просто нема бажання її розуміти, або не дуже розвинене абстрактне та логічне мислення. Тому загальну підготовку учнів я почала здійснювати у тісному зв’язку з обчислювальною технікою, закріплюючи знання з інформатики з використанням програмного забезпечення окремих тем.

                  Працюючи над проблемою комп’ютерної підтримки навчально – пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення математики, дійшла до висновку, що при продуманому підході можливості її вражаючі.

                  Перші кроки показали, що комп’ютерна підтримка вивчення геометрії захоплює учнів, полегшує осмислення визначень, дає наглядне уявлення про основні поняття геометрії, сприяє розвитку образного мислення, спонукає учнів до дослідницької діяльності.

                   Використовуючи комп’ютер на уроках математики, слід пам’ятати, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні, що він не повинен звільнити учня від роздумів. Комп’ютер повинен звільнити учня тільки від механічної знайомої роботи і звільнити час для роздумів та творчого пошуку.