Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Тема.    Означення   квадратного    рівняння.   Неповні   квадратні   рівняння,   їх   розв’язування.

Мета: освітня: удосконалити    знання   учнів   про   означення   квадратного   рівняння;   удосконалити    вміння   розв’язувати    неповні   квадратні    рівняння; розвиваюча:    розвивати   вміння   вільно   висловлюватися   з теми,   відпрацьовувати   вміння   говорити    коротко,    але   по   суті й переконливо; виховна: виховувати   активність, увагу,   інтерес   до нових знань і прагнення   їх   набути.

Тип   уроку: удосконалення   знань і вмінь.

Обладнання   та   наочність: роздавальний   матеріал, правила   проведення   інтерактивної вправи (пам’ятка), трафарет із   розв’язками (для   вчителя)

 

   Епіграф   уроку:

Не   достатньо   мати   лише   добрий   розум,

Головне   - це    раціонально   застосовувати   його.

                                                        Р. Декарт

                     

Хід    уроку.

1.   Організаційний    етап

2.   Перевірка   домашнього   завдання

 Перевірити    наявність   домашнього   завдання в учнівських   зошитах.   Відповісти    на   запитання, що виникли   під   час розв’язування   домашніх   вправ.

3.   Актуалізація   опорних   знань   учнів

   Технологія   мікрофон

Учитель   ставить   запитання   до учнів.   При   цьому   учням    запропоновано   мікрофон ( ручка,   олівець). Учні   по черзі   передають мікрофон,    при цьому даючи   відповідь   на запитання   вчителя.

- Що називається   рівнянням?   Наведіть   приклади рівнянь.

- Що означає   розв’язати рівняння?

- Які рівняння   називаються   квадратним?

- Як інакше   називають   рівняння   другого   степеня   з однією   змінною?

- Які   рівняння   називають   неповними   квадратними?

- Назвіть три види   неповних    квадратних   рівнянь.

- Як   розв’язувати   рівняння виду: ах² =0;     ах² +bx = 0;    ах² + с = 0?

- Скільки   розв’язків   може мати   неповне   квадратне   рівняння?

 ( підсумок)

 

4. Систематизація   знань   про    розв’язування   неповних   квадратних   рівнянь.

Інтерактивна   вправа   « Робота в     групах»

 Учитель   вивішує    список   за   яким   учні   об’єднуються в групи.    Групи   гетерогенні,   тобто   об’єднані   сильні,   середні   і   слабкі   учні.   Це   необхідно    для   стимулювання    творчого   мислення   й   інтенсивного обміну   ідеями. Кожні   групі   дається   завдання   над   яким   вона   працює.   Учитель   контролює   процес.   Необхідно   домогтися,   щоб   усі   учні   зрозуміли,   як виконується завдання.   По   закінченні   відведеного   часу   кожна   група   представляє   результати   своєї   роботи.   Вчитель   здійснює   перевірку   за   готовим   трафаретом. 

1) Серед   наведених    рівнянь   виберіть   квадратні   рівняння:

3х - х²=4;     х(х+2) =5;     х² ( 2+х)=0;    х²+4=0;    х+ 2х²=0;

х+1         4                х²

----    =   --- ;           ----   =   0;       х² - 0,16 = 0 ;    х(х-3) =0;

   х           х²               5       

 2х+6=0;    х²= 4х;        9х² = 121;     3х² + 3 = 3;     0 = 5 + 2х -3х².

[2х =5+ х²;    х (х-3)   = 4;     х ( 5+ х²) =0;       х- 3х² =0;     х²+ 9 = 0;

 х²                    5           х

----   =0;          --- =     ----;      х ( х+ 5) =0;     3х + 9= 0;                      

7                     х²         х – 1  

х² - 0,09=0;     16х² =225;      х² =6х;     8+ 8х² =8;    0= 2х+4-х²]

( У квадратних    дужках   записані   завдання   для   другого   варіанта)

2)   Серед   відібраних    квадратних   рівнянь    виберіть   неповні   квадратні   рівняння.

3)   Усі     відібрані   неповні   квадратні   рівняння     розмістіть   у   трьох    стовпчиках     за   їх   видами:

 ах² + с = 0;       ах² + bx = 0;    ах² = 0.

4)   Розв’яжіть   неповні   квадратні   рівняння.

5.   Удосконалення    знань   і   вмінь