МАТЕМАТИЧНА СКРИНЬКА (прийоми усних обчислень для учнів 5 класу)

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

МАТЕМАТИЧНА СКРИНЬКА

(прийоми усних обчислень для учнів 5 класу)

 

&   Віднімання (заміна додаванням)

Віднімати складніше, ніж додавати, тому будемо додавати.

Гра "Магазин":

Оксанка купує книжку за 2 грн. 25 коп. Вона дає продавцеві 5 грн. Продавець дає спочатку 75 коп. і говорить: "3 гривні", після цього дає ще 2 гривні і говорить: "5 гривень". Яким чином продавець порахував здачу? Чи правильно він це зробив? Поміркуй, що замість того, щоб віднімати, продавець додавав. А саме:

1.      2 грн. 25 коп. + 75 коп. = 3 грн.

2.      3 грн. + 2 грн. = 5 грн.

Таким чином Оксанка отримала 2 грн. 75 коп. здачі шляхом додавання вартості книжки до 5.

       Зроби свої покупки в магазині. Один учень – покупець, інший – продавець. Можна спочатку використовувати справжні чи виготовлені самостійно "гроші".

Задача, яка напевно тебе здивує:

Скільки років прожив Н.Паганіні, якщо роки його життя (1782-1840)?

1.      1782 + 18 = 1800

2.      18 + 40 = 58

Обґрунтуй розв’язання. Пригадай роки життя відомих людей і склади подібні задачі.

Розв’язавши багато таких прикладів, можна перейти до множення.

 

&   Множення і ділення на 4 (або на 8)

?Помножити на 4 (на 8) – означає двічі (тричі) подвоїти число:

24 · 4 = (24 · 2) · 2 = 48 · 2 = 96

25 · 8 = 25 · 4 · 2 = 100 · 2 = 200 

?Розділити на 4 (на 8) – означає двічі (тричі) поділити дане число на 2:                    124 : 4 = 124 : 2 : 2 = 62 : 2 = 31

          456 : 8 = 456 : 2 : 2 : 2 = 228 : 2 : 2 = 114 : 2 = 57

Виконай за даним правилом такі обчислення:

648 : 8 

968 : 8

120 : 8

86 · 4     

22 · 8     

324 : 4 

52 · 4     

12 · 8    

128 : 4

38 · 4     

35 · 8      

64 : 4  

 

46 · 4     

21 · 8      

58 : 4  

 

 

 

&   Множення і ділення на 5

Щоб помножити число на 5, треба міркувати так: 5 – це половина 10, тому спочатку потрібно число:

?Парне поділити на 2 і дописати 0:

26 · 5 = 26 : 2 · 10 = 130

?Непарне - дописати 0 і поділити на 2:

49 · 5 = 49 · 10 : 2 = 490 : 2 = = 245

Щоб поділити число на 5 треба:

?Помножити на 2 і поділити на 10 або навпаки:

320 : 5 = 320 · 2 : 10 = 640 : 10 = 64

320 : 5 = 320 : 10 · 2 = 32 · 2 = 64

 

Виконай за даним правилом такі обчислення:

28· 5

48· 5

39· 5

21· 5

47· 5

32· 5

13· 5

54· 5

225: 5

75: 5

540: 5

495: 5

 

Якою цифрою закінчується добуток десяти множників:

11 • 13 • 15 • … • 29?

 

Сума двох чисел 27. Коли перший доданок збільшити у 5 раз, а другий в 3 рази, то нова сума дорівнюватиме 111. Знайти доданки.

 

&   Множення на 9

Щоб помножити число на 9, треба від нього відняти число, яке на 1 перевищує число десятків, і приписати поряд число одиниць, яких не вистачає до 10:

26 · 9 = (26 – 3) 4 = 234

23 · 9 = 207;      47 · 9 = 423

Виконай за даним правилом такі обчислення:
13• 9
78• 9 28• 9
31• 9 16• 9
54• 9 57• 9
43• 9

Усно обчисли:
7 • 125 • 64.

Множення на 11
Щоб помножити двоцифрове число на 11, треба додати цифри числа і записати цю суму між цифрами даного числа:
63 • 11 = 6(6+3)3 = 693
42 • 11 = 462
Якщо сума цифр більша або дорівнює 10, то один десяток додається до першої цифри даного числа:
67 • 11 = 6(13)7 = 737
Множення на 11 багатоцифрових чисел виконується на дошці за правилом: остання цифра без зміни, а далі, рухаючись вліво, треба додавати "сусіда справа":
38054627 • 11 = 418600897
Починаючи з кінця:7, 7+2=9, 2+6=8, 6+4=10 (0 пишемо, 1 додаємо до наступної суми), 5+4+1=10 (0 пишемо, 1 додаємо до наступної суми), 0+5+1=6, 0+8=8, 8+3=11 (1 пишемо, 1 додаємо до наступної суми),3+1=4.

Виконай за даним правилом такі обчислення: