Словникова робота в 4 класі. Робочий зошит. У робочому зошиті запропоновано завдання для вироблення орфографічних та орфоепічних навичок в учнів 4 класу.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

Для батьків і вчителів!

Дитина переступає поріг школи, вона відкриває для себе багато нового, незвіданого завдяки своїм здібностям. Але, отримуючи певний багаж знань, дитині стає важко вчитися, вона втрачає інтерес до знань. А допомагає зберегти його розвиток творчих здібностей учнів.

Розвиток творчих здібностей – це вміння використовувати знання в нестандартних ситуаціях, розвиток психічних процесів.

Розвиток творчих здібностей включає і розвиток мислення – вміння узагальнювати, перетворювати знання в гнучкі системи, творчо аналізувати ситуацію.

Ми розвиваємо в дітей творчість – уміння комбінувати, знаходити аналоги, реконструювати, вироблення особистої думки, тактики при розв'язуванні проблем, пошук виходу із складних і екстремальних ситуацій.

 

У кожному класі початкової школи програма з української мови передбачає вивчення слів, правопис і вимову яких потрібно запам'ятати. Поєднавши цю роботу із розвитком творчих здібностей, вчитель спро­можний домогтися не «зазубрювання» слів, а свідомого запам'ято­вування через систему вправ, ребусів. Пропоную систему вправ і ребусів для здійснення словникової роботи у 4 класі над словами, які призначені для запам'ятовування у цьому класі і визначеними програмою.

Слова, правопис і вимову яких потрібно запам’ятати у 4 класі: аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, влітку, восени, вперед, вранці, вчора, гардероб, гектар, гвинтівка, до побачен­ня, держава, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон, назад, напам'ять, океан, попереду, посередині, портрет, праворуч, п'ят­десят, п'ятдесяти, п'ятсот, революція, республіка, сигнал, сімдесяти, телеграма, телефон, температура, тепер, терпуг, трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять, шістдесят, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат, ярина.будь ласка, ввечрі, вдень, взимку, вісімдсяти, влітку, восни, впред, вранці, вчора, гардроб, гктар, гвнтівка, до побачен­ня, држава, дсцпліна, ззаду, інжнер, кілометр, ліворуч, мханік, мізинць, мільйон, назад, напам'ять, окан, поперду, посредні, портрет, праворуч, п'ят­десят, п'ятдсяти, п'ятсот, рволюція, рспубліка, сгнал, сімдсяти, тлграма, тлфон, тмпратура, тпер, трпуг, трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол, цмент, чрнетка, шренга, шістнадцять, шістдсят, шістдсяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат, ярна.

(Виділені ненаголошені [е], [и] вимовляються з наближенням до [и], [е].)

Принципи побудови ребусів у деяких словах змінені, що сприятиме розвитку мислення, вміння аналізувати.

Дітям пропонується ребус до виучуваного слова (демонстраційна картка).

 

У рубриці «Пофантазуй» дітям пропонується самостійно скласти ребуси до слів.

Для пояснення лексичного значення слова пропонується:

«Довідкове бюро» – вказівка сторінки «Тематичного словника школяра» К.С.Прищепи (для вироблення вміння працювати із словником.);

& – звернення до витоків слова;

¡      спільнокореневі слова;

Ý     – синоніми;

ó     – антоніми;

z      – фольклорний віночок (прислів'я, приказки, скоромовки, прикмети);

B     – загадки;

¢     –(віконце для допитливих) = коли так кажуть? (пояснення стійких фразеологічних зворотів, висловів).

J     творчі завдання, пофантазуй; це цікаво!

Вправи для закріплення грамотності, розвитку зв'язного мовлення:

°       встав пропущені букви;

°       добери перевірні слова;

°       поділи слово на склади і для переносу;

°       зроби звуковий аналіз слова;

°       добери до слова його ознаки;

°       постав запитання до слова;

°       запиши відгадку;

°       з букв слова запиши інші слова;

°       відшукай ноту у слові;

°       склади речення;

°       встанови зв’язок слів у реченні;

°       розбери слово за будовою;

°       постав іменник у родовому відмінку однини;

°       розбери слово як частину мови (порядок морфологічного розбору додається);

è     – перевір себе (до того завдання, після якого стоїть).