Презентація: Югославія. Нові південнослов’янські держави

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 
Югославія. Нові південнослов’янські держави
1.Комуністи при владі. Й. Тіто. Конфлікт з СРСР. 
2.Загострення міжнаціональних відносин та політичної ситуації в країні.
3.Проголошення незалежності югославських республік. Громадянська війна. Участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Балканах.
 
Мета уроку
Показувати на карті кордони Югославії та нових держав
Називати основні події: ліквідацію монархії, конфлікт з СРСР, проголошення незалежності югославських республік, громадянську війну
Аналізувати основні фактори та напрямки становлення прорадянського режиму, причини кризових явищ 60—80-х рр. XX ст.
Характеризувати причини і наслідки громадянської війни, сучасне становище нових держав
Встановлювати роль міжнародних організацій у розв’язанні конфліктів на території Югославії
Давати власну оцінку трансформаційним процесам в країнах бувшої СФРЮ на сучасному етапі

Комуністи при владі. Й. Тіто. Конфлікт з СРСР.

Загострення міжнаціональних відносин та політичної ситуації в країні.

Проголошення незалежності югославських республік. Громадянська війна. Участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Балканах.